Logo fz advocaten wit

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer), zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever), om tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Dit op basis van art. 7:610 Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel kent 3 cumulatieve voorwaarden, te weten:

  • De plicht om arbeid te verrichten;
  • Ondergeschiktheid;
  • Loonbetaling.

De totstandkoming van een arbeidsovereenkomst is geregeld in artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Hierin is bepaald dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt door middel van een aanbod tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst door de ene partij en de aanvaarding hiervan door de andere partij.

Soorten arbeidsovereenkomsten:

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, te weten:

  • Aanneming van werk;
  • Overeenkomst van opdracht;
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Oproepcontracten;
  • Uitzendovereenkomst;
  • Payrolling.

Een kwestie met betrekking tot de arbeidsovereenkomst?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door hier contact op te nemen.

Neem direct contact met ons op! Wij zijn 24/7 bereikbaar!