Logo fz advocaten wit

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag waarbij de werknemer per direct zijn baan verliest. Een ingrijpend gevolg is dat de werknemer bij deze vorm van ontslag geen recht heeft op een uitkering en dat de werkgever geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig heeft om het ontslag op staande voet te laten plaatsvinden.

Vereisten ontslag op staande voet

Bij deze vorm van ontslag dient aan een aantal vereisten te zijn voldaan:

  • Er is een dringende reden voor ontslag.
  • Het ontslag is direct gegeven.
  • De dringende reden moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld.

Zie hieronder enkele voorbeelden* van een dringende reden voor ontslag:

  • Werknemer maakt zich schuldig aan een strafbaar feit zoals diefstal of fraude.
  • Het niet geheim houden van bedrijfsgeheimen.
  • Het weigeren van werk.

*Deze voorbeelden zijn uiteraard geen zekerheid dat een ontslag op basis van deze voorbeelden zonder meer stand houdt.

Consequenties werknemer ontslag op staande voet

In het geval u op staande voet ontslagen wordt, heeft dit voor u als werknemer grote consequenties. Eén van de grote consequenties is dat, indien u op staande voet ontslagen wordt, u geen recht meer heeft op een WW-uitkering. Daarom is het verstandig om u te laten informeren over de verschillende opties die u heeft om een ontslag op staande voet aan te vechten.

Voor een werknemer is het van groot belang om te weten dat – wanneer de wens bestaat het ontslag op staande voet aan te vechten – de kantonrechter binnen twee maanden verzocht moet worden de opzegging te vernietigen. Dit is een zogenaamde fatale termijn, ofwel overschrijding betekent dat het ontslag niet meer is aan te vechten.

Consequenties werkgever ontslag op staande voet

Voor een werkgever is het vanzelfsprekend van groot belang om te bezien of een ontslag op staande voet houdbaar is of niet.

Bent u op staande voet ontslagen of wilt u iemand op staande voet ontslaan?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.