Logo fz advocaten wit

Vaststellingsovereenkomst

Veel voorkomend is de beëindiging met wederzijds goedvinden, hiertoe dient een vaststellingsovereenkomst te worden opgesteld. Bij een vaststellingsovereenkomst wordt tussen werkgever en werknemer afgesproken onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

Inhoud vaststellingsovereenkomst:

In een vaststellingsovereenkomst kunnen diverse bepalingen worden opgenomen. Hierbij kunt u denken aan de volgende bepalingen, te weten:

  • Geheimhouding;
  • Ontslagvergoeding;
  • Considerans;
  • Bedenktermijn;
  • Opzegtermijn;
  • Vrijstelling van werk;
  • Concurrentiebeding.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst sluiten of ontvangen?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers. Voor een vaststellingsovereenkomst is het zeer relevant dat u zeker weet dat aan alle vereisten is voldaan.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door hier contact op te nemen.