Logo fz advocaten wit

WIA ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’

WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Het is een uitkering die u kunt aanvragen als u lijdt aan een ziekte, waardoor u niet meer hetzelfde kan verdienen. Als werknemer kunt u een WIA-uitkering aanvragen in het geval u 104 weken ziek bent geweest. De WIA valt op te delen in twee soorten uitkeringen:

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering kunt u mogelijk krijgen als u twee jaar of langer ziek bent, maar mogelijk weer kan werken.
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze uitkering kunt u mogelijk krijgen als u niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat u zal herstellen.

De WIA kunt u als werknemer aanvragen

In het geval u 104 weken ziek bent geweest, kunt u bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. U krijgt, nadat u 88 weken ziek bent, een brief  van het UWV waarin staat dat u een WIA kan aanvragen. Deze aanvraag moet uiterlijk worden gedaan in de 93e week dat u ziek bent. Doet u dit niet dan kunt u zonder inkomen zitten. Uw werkgever hoeft u namelijk na deze periode geen loon meer te betalen. Het is daarom belangrijk dat u ruim op tijd een WIA-uitkering aanvraagt en dat u wordt geholpen in het geval u hier problemen mee ondervindt.

Heeft u een kwestie met het UWV omtrent de WIA?

Na het aanvragen van de WIA ontvangt u een beschikking met de beslissing van het UWV. Is uw aanvraag voor de WIA afgewezen? In dat geval kunt u bezwaar (laten) indienen tegen de beslissing van het UWV. Dit is ook mogelijk als het arbeidsongeschiktheidspercentage lager is dan u meent.

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.