Logo fz advocaten wit

WIA “Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen”

Begrippen WIA, WGA en IVA:

De WIA staat voor “Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen” en is een uitkering die u kunt aanvragen als u lijdt aan een ziekte, waardoor u niet meer hetzelfde kan verdienen. De WIA valt op te delen in twee soorten uitkeringen, te weten:

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten);
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

De aanvraag:

De WIA kunt u als werknemer aanvragen

In het geval u 104 weken ziek bent geweest, kunt u bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. Uw werkgever zal u namelijk na voornoemde periode geen loon meer hoeven te betalen. Het is daarom belangrijk dat u ruim op tijd een WIA-uitkering aanvraagt en dat u wordt geholpen in het geval u hier problemen mee ondervindt.

Heeft u een kwestie met het UWV omtrent de WIA?

Het is van belang om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Wij helpen u een procedure te voorkomen door middel van adviseren, onderhandelen en wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden voor zowel werkgevers als werknemers.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door hier contact op te nemen.