Logo fz advocaten wit

Belastingaanslag

HEEFT U EEN AANSLAG VAN DE BELASTINGDIENST ONTVANGEN?

Indien u een belastingaanslag ontvangt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor u. Soms gaat dit samen met een forse boete die door de belastingdienst is opgelegd waarbij u wordt verweten dat u opzettelijk, dan wel met schuld, een onvolledige of onjuiste belastingaangifte heeft gedaan. Op een aanslag staat hoeveel belasting u moet betalen of hoeveel belasting u terugkrijgt. Als u te weinige belasting hebt betaald, moet u een bedrag betalen.

Er zijn meerdere soorten belastingaanslagen:

  • Een voorlopige aanslag over het huidige jaar
  • Een voorlopige aanslag naar aanleiding van uw aangifte
  • Een definitieve aanslag
  • Een navorderingsaanslag
  • Een naheffingsaanslag
  • Een conserverende aanslag

Er zijn echter voldoende rechtsmiddelen om u zich hiertegen te verzetten. Indien u een aanslag heeft ontvangen waarbij u van mening bent dat deze niet klopt omdat u iets bent vergeten in te vullen, kunt u in sommige gevallen een wijziging aangeven in de verstuurde aangifte. In andere gevallen kan Farber Zwaanswijk Advocaten namens u bezwaar maken en indien deze wordt afgewezen, kan u in beroep gaan.

Indien u uw belasting niet (op tijd) kan betalen, kan Farber Zwaanswijk Advocaten namens u uitstel van betaling en/of kwijtschelding verzoeken.

De advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten zijn gespecialiseerd in het belastingrecht en ook in het voeren van boeteprocedures. Wij zijn ervaren op het gebied van het belastingrecht en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.