Logo fz advocaten wit

Bestuurlijke boete

Als een bestuursorgaan meent dat er niet aan de regelgeving wordt voldaan, kan een van de handhavingsmiddelen worden ingezet. Denk hierbij aan een bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Wanneer wordt een bestuurlijke boete opgelegd?

Het doel van een bestuurlijke boete is het bestraffen van een overtreder en het voorkomen van herhaling. Het is dan ook een punitieve sanctie. Dit in tegenstelling tot de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang, welke beide herstelsancties zijn. Een boete zal middels een beschikking worden opgelegd. Een bestuurlijke boete zal in beginsel worden opgelegd als een belanghebbende zich niet houdt aan gestelde regels of voorschriften.

Een voorbeeld waarbij een bestuurlijke boete opgelegd kan worden is het door de huurder onttrekken van een woning aan de woonbestemming door het daarin telen van hennepplanten.

Wat te doen tegen een bestuurlijke boete?

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een last onder dwangsom, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. Hierin maakt het bestuursorgaan kenbaar dat ze voornemens zijn een boete op te leggen. Nadat u hierover een brief met het voornemen heeft ontvangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Gaat het bestuursorgaan niet mee met uw zienswijze en wordt er alsnog een bestuurlijke boete opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op dat dit binnen de daarvoor geldende termijnen gebeurd! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank aan te brengen.

Neem nu contact met ons op

Wanneer u een (voornemen van een) bestuurlijke boete (opgelegd) heeft gekregen en u het hier niet mee eens bent, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft hier veel ervaring mee. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.