Logo fz advocaten wit

Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure

Indien u een beslissing heeft ontvangen van een overheidsinstantie, kan u bij de instantie die de beslissing heeft genomen bezwaar maken. Het maken van bezwaar is het sturen van een brief, waarin wordt uitgelegd waarom u het niet eens bent met een besluit. In beginsel dient u binnen zes weken nadat de beslissing is genomen bezwaar in te stellen. Let op: deze termijn kan afwijken!

U kan bezwaar (laten) maken indien;

  • U het niet eens bent met de beslissing op een aanvraag die u heeft gedaan. Een aanvraag is een verzoek om een besluit te nemen. Bijvoorbeeld in het geval u een vergunning heeft aangevraagd en deze aanvraag is afgewezen;
  • U het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan op een aanvraag die een ander heeft gedaan. Deze aanvraag moet wel betrekking op u hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw buren een vergunning hebben aangevraagd en deze vergunning is toegekend, maar u het hier niet mee eens bent;
  • U een bestuursrechtelijke beslissing heeft ontvangen van de overheid waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar wordt ingediend bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Het is niet mogelijk om tegen een besluit over algemene regels in bezwaar te gaan. Dit is het geval als een besluit niet alleen op u betrekking heeft, maar op de gehele gemeente.

In sommige gevallen kan de Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) adviseren. De Adviescommissie is een onafhankelijke commissie die het bestuursorgaan een advies uitbrengt over een ingediend bezwaarschrift en de te nemen beslissing daarover.

In sommige gevallen zal er ook een hoorzitting plaatsvinden. In dit geval zal u worden opgeroepen voor een zitting. U wordt tijdens deze zitting in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting te geven over het ingediende bezwaarschrift.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kan u een beroepschrift (laten) indienen bij de bestuursrechter.

Neem nu contact met ons op

Wanneer u een bestuursrechtelijk geschil heeft en u een bezwaarschrift wenst in te dienen, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van financiële en fiscale zaken versus diverse overheidsinstanties zoals de belastingdienst. Daarom staan wij ook vaak cliënten bij in geschillen met gemeentelijke instanties en overige overheidsinstanties zoals het UWV, de arbeidsinspectie enzovoorts.

Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.