Logo fz advocaten wit

Last onder bestuursdwang

Als een bestuursorgaan meent dat niet wordt voldaan aan regelgeving kan het bestuursorgaan handhaven. Denk hierbij aan het opleggen van een bestuurlijke boete een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Een bestuursorgaan kan een last onder bestuursdwang opleggen. Een last onder bestuursdwang is een herstelsanctie. Een herstelsanctie heeft als doel het beëindigen en voorkomen van overtredingen.

Wanneer wordt een last onder bestuursdwang opgelegd?

Het doel van een last onder bestuursdwang is het beëindigen van een overtreding. Het is dan ook een herstelsanctie. Een last onder bestuursdwang zal in beginsel worden opgelegd als er een overtreding plaatsvindt.

Er kan ook een preventieve last onder bestuursdwang worden opgelegd. Een preventieve last betekent dat de herstelsanctie kan worden opgelegd als sprake is van een overtreding. Deze herstelsanctie wordt op voorhand medegedeeld en zal worden opgelegd zodra de overtreding wordt begaan.

Bij een last onder bestuursdwang wordt er een termijn gegeven waarbij de overtreding geheel of gedeeltelijk moet zijn hersteld. Indien de belanghebbende zich hier niet of niet tijdig aan houdt, zal er een maatregel worden opgelegd. Door middel van de maatregel dwingt het bestuursorgaan iets af, waarbij de kosten door de belanghebbende betaald dienen te worden.

Een last onder bestuursdwang mag niet gelijktijdig worden opgelegd met een last onder dwangsom. Het bestuursorgaan moet een keuze maken tussen een van de genoemde herstelsancties.

Wat te doen tegen een last onder dwangsom?

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een last onder dwangsom, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. Hierin maakt het bestuursorgaan kenbaar dat ze voornemens zijn een last onder bestuursdwang op te leggen. Nadat u hierover een brief met het voornemen heeft ontvangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Gaat het bestuursorgaan niet mee met uw zienswijze en wordt er alsnog een last onder bestuursdwang opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op dat dit binnen de daarvoor geldende termijnen gebeurd! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank aan te brengen.

Neem nu contact met ons op

Wanneer u een (voornemen van een) last onder bestuursdwang opgelegd heeft gekregen en u het hier niet mee eens bent, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft hier veel ervaring mee. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.