Logo fz advocaten wit

Last onder dwangsom

Als een bestuursorgaan meent dat er niet aan de regelgeving wordt voldaan, kan een van de handhavingsmiddelen worden ingezet. Denk hierbij aan een bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Wanneer wordt een last onder dwangsom opgelegd?

Het doel van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding, het is dan ook een herstelsanctie. Een last onder dwangsom zal in beginsel worden opgelegd als er geregeld terugkerende of voortdurende overtredingen plaatsvinden.

Er kan ook een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd. Een preventieve last betekent dat de herstelsanctie kan worden opgelegd als sprake is van een overtreding. Deze herstelsanctie wordt op voorhand medegedeeld en zal worden opgelegd zodra de overtreding wordt begaan.

Bij een last onder dwangsom wordt door het bestuursorgaan een termijn gegeven waarbij de overtreding moet zijn beëindigd. Ook kan een last onder dwangsom worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de overtreding niet opnieuw wordt begaan. Hierbij verplicht het bestuursorgaan de burger dus om iets te doen of juist om iets na te laten. Indien de belanghebbende zich hier niet aan houdt, zal er een dwangsom betaald moeten worden.

Een last onder dwangsom mag niet gelijktijdig worden opgelegd met een last onder bestuursdwang. Het bestuursorgaan moet een keuze maken tussen een van de genoemde herstelsancties.

Wat te doen tegen een last onder dwangsom?

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een last onder dwangsom, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. Hierin maakt het bestuursorgaan kenbaar dat ze voornemens zijn een dwangsom op te leggen. Nadat u hierover een brief met het voornemen heeft ontvangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Gaat het bestuursorgaan niet mee met uw zienswijze en wordt er alsnog een last onder dwangsom opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op dat dit binnen de daarvoor geldende termijnen moet gebeuren!

Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank indienen.

Neem nu contact met ons op

Wanneer u een (voornemen van een) last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen en u het hier niet mee eens bent, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft hier veel ervaring mee. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.