Logo fz advocaten wit

Faillissementsfraude

U wordt verdacht van faillissementsfraude?

Wat wordt nu exact aangemerkt als faillissementsfraude? Hierna volgt een korte uiteenzetting van enkele voorbeelden:

Bedrieglijke bankbreuk

Dit is een vorm van faillissementsfraude. Het houdt in dat, wanneer een natuurlijk persoon of rechtspersoon failliet wordt verklaard, deze dan op bedrieglijke wijze de rechten van schuldeisers benadeeld of beperkt.

Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld:

Artikel 341

Als schuldig aan bedrieglijke bankbreuk wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen, hij:

A

 1. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt;
 2. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;
 3. ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van zijn schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;
 4. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld;

B te wiens aanzien de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, indien hij ter bedrieglijke verkorting van de rechten die zijn schuldeisers jegens de boedel kunnen doen gelden:

 1. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt;
 2. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;
 3. ter gelegenheid van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of op een tijdstip waarop hij wist dat hij niet zou kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, een van zijn schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;
 4. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld.

De bestuurder of commissaris van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien hij ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon:

 1. hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt;
 2. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;
 3. ter gelegenheid van het faillissement of op een tijdstip waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van de schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;
 4. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 5, eerste lid, van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in samenhang met artikel 10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die artikelen bedoeld.
 • Het onttrekken van goederen aan de boedel.
 • Geen of onjuiste boekhouding bijhouden.
 • Verkopen van goederen onder de marktprijs.
 • Bevoordeling van bepaalde schuldeisers boven de andere schuldeisers.
 • Het leeghalen van de vennootschap of onderneming, waardoor de schuldeisers geen verhaal meer kunnen hebben op de boedel.
 • Flessentrekkerij. Ook wel een vorm van bedrog waarbij goederen worden besteld met het doel om voor deze goederen niet te betalen. De rekeningen worden niet betaald.

Welke straf kunt u verwachten bij faillissementsfraude?

Als u schuldig wordt bevonden aan het plegen van faillissementsfraude kunt u een straf verwachten. In dit geval kan een gevangenisstraf, werkstraf, geldboete of een combinatie hiervan worden opgelegd. Voor meer informatie over de te verwachten straf kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten, dit geheel vrijblijvend.

U wordt verdacht van het plegen van faillissementsfraude? U bent gedagvaard ?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van fiscaal strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van faillissementsfraude en kunnen u daarom uitstekend bijstaan. Onze advocaten zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.