Logo fz advocaten wit

Oplichting

Wordt u verdacht van oplichting?

Oplichting is een strafbaar feit waarbij de verdachte een ander ontdoet van geld of goederen door middel van een valse voorstelling van zaken.

Het civiele recht kent mogelijkheden om rechtshandelingen die door middel van dwaling, misbruik van omstandigheden of bedrog tot stand gekomen zijn te vernietigen. Wanneer sprake is van een verdenking en de politie bijvoorbeeld in beeld is, wordt u strafrechtelijk vervolgd. Dit is de zwaardere consequentie van oplichting.

U kan hierbij denken aan de navolgende vormen van oplichting:

Spookfacturen
Hier is sprake van wanneer oplichters facturen sturen van diensten die eigenlijk niet zijn verricht of goederen die niet zijn geleverd. Meestal zijn dit facturen voor kleine bedragen die naar veel ondernemingen worden verstuurd. Soms doen deze oplichters zich zelfs voor als een instantie die een verplichte contributie factureert.

Een kat in de zak
Hier is sprake van wanneer de oplichter zich laat betalen voor de levering van een goed of de verrichting van een dienst, waarbij deze goed of dienst achteraf waardeloos blijkt te zijn of zelfs helemaal niet wordt geleverd.

Straattrucs
Ook wel bekend als de babbeltruc, dit omdat een vlotte babbeltruc bij de ‘straattrucs‘ erg van belang is. Vaak gaat het hier om kleine criminelen die hun slachtoffer voor kleine bedragen oplicht.

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Welke straf kunt u verwachten?

Als u schuldig wordt bevonden aan het plegen van oplichting kunt u een straf verwachten. In dit geval kan een gevangenisstraf, werkstraf, geldboete of een combinatie hiervan worden opgelegd. Voor meer informatie over de te verwachten straf kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten, dit geheel vrijblijvend.

Wordt u verdacht van oplichting of bent u zelfs al gedagvaard?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van oplichting en kunnen u daarom bij deze delicten uitstekend bijstaan. Onze advocaten zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.