Logo fz advocaten wit

Veel gestelde vragen Accijnsfraude

Wat is accijns?
Accijns is een vorm van belasting die wordt geheven op de verkoop van bepaalde goederen. In Nederland worden deze accijns voornamelijk geheven op alcoholische dranken, tabak, sigaretten en brandstoffen.

Wat is accijnsfraude
en aanzien van accijnsfraude is de illegale invoer, vervaardiging, opslag en handel van accijnsgoederen strafbaar gesteld alsmede het niet afdragen van de accijnsbelasting. Dit heeft zowel fiscale gevolgen (de belastingdienst legt hiervoor aanslagen op) als vaak strafrechtelijke gevolgen. In de praktijk komt het bijvoorbeeld voor dat over echte goederen geen accijns wordt betaald en deze illegaal worden aangeboden in Nederland. En daarnaast komt het vaak voor dat accijnsgoederen worden nagemaakt (denk bijvoorbeeld aan merkvervalsing) en vervolgens, zonder daarover accijnsbelasting te betalen, goedkoper worden verkocht. Verder is accijnsfraude regelmatig grensoverschrijdend en worden accijnsgoederen over de grens gesmokkeld met vervalste documenten, zoals valse vergunningen en valse facturen. Daarbij komt het ook voor dat de ontvangende partij niets van de fraude weet en er niet van op de hoogte is dat zijn gegevens worden misbruikt. De goederen, waarover geen accijns wordt betaald, worden dan elders illegaal in het handelsverkeer gebracht.

Ik word verdacht van accijnsfraude. Wat kan ik doen?
Indien u door de FIOD of Douane ervan wordt verdacht strafbare handelingen te hebben gepleegd, dan kan er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld worden. Tegen de tijd dat u wordt uitgenodigd voor verhoor of als u wordt aangehouden is er vaak al maanden onderzoek verricht, door bijvoorbeeld het aftappen van telefoongesprekken en observatie. Ook heeft men dan vaak al gegevensdragers en administratie in beslag genomen. De FIOD heeft dus vaak al gedegen onderzoek gedaan. Dat is een voordeel ten opzichte van u, wat in een verhoor tegen u kan worden gebruikt. Het is dan ook van belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat, zodra u ervan op de hoogte raakt dat u onderwerp van onderzoek bent door de FIOD en/of Douane.  Ga ook niet zonder een advocaat naar het verhoor.

Wat voor straffen kan ik krijgen voor accijnsfraude?
Dat is afhankelijk van vele factoren, zoals omvang van de fraude, de hoeveel illegaal onveraccijnsde goederen, de hoogte van het benadelingsbedrag voor de belastingdienst, de mate van georganiseerd (internationaal) crimineel verband, en welke rol iemand binnen de organisatie speelde (kan hij of zij bijvoorbeeld worden aangemerkt als feitelijk leidinggever?). Daarnaast gaat accijnsfraude vaak gepaard met valsheid in geschrifte en witwassen, welke strafbare feiten ook van invloed zijn op de hoogte van de straf.  De rechter kan boetes opleggen, maar in de praktijk zien we dat een rechter al snel grijpt naar aanzienlijke gevangenisstraffen. Daarbij is vaak mede bepalend het nadeel wat bonafide ondernemers ondervinden van accijnsfraude als ook het feit dat opzettelijk de schatkist van de Staat (vaak voor grote bedragen) wordt benadeeld.  Vanwege het risico van een hoge gevangenisstraf, is rechtsbijstand van een gespecialiseerd advocaat van groot belang.

Zijn er fiscaal ook gevolgen wanneer accijnsfraude aan het licht komt?
Jazeker, zo kan de Belastingdienst besluiten om aan u een naheffingsaanslag op te leggen ten aanzien van de ontdoken belasting. Dit is meer regel dan uitzondering. Als u een naheffingsaanslag krijgt, neem dan ook direct contact met ons op. Wij hebben gespecialiseerde belastingrechtadvocaten die u kunnen bijstaan in een geschil met de Belastingdienst over de naheffingsaanslag.

Ik heb een voorstel tot strafbeschikking gekregen. Wat is dit?
Accijnsfraude is strafbaar en in veel gevallen kan er zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd. Soms krijgt u strafbeschikking of een boete en lijken de gevolgen dus redelijk beperkt. Wel dient u te weten dat indien u een strafbeschikking accepteert, er een aantekening op uw justitiële documentatie (uw strafblad) komt te staan. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (de VOG). Accepteer dus nooit een strafbeschikking zonder voorafgaand overleg met een advocaat. Let op: een strafbeschikking accepteren doet u ook als u de boete die vermeld staat op de strafbeschikking betaalt. U kunt dan niet meer tegen de strafbeschikking in verzet gaan.

Staan de advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten alleen particulieren bij of ook bedrijven?
Ons kantoor vertegenwoordigt zowel particulieren als bedrijven in zaken waar het gaat om accijnsfraude.

Ik ben getuige in een strafonderzoek naar accijnsfraude en de FIOD wil mij vragen stellen. Wat kan ik doen?
Het is verstandig om ook in geval u slechts getuige bent in een strafrechtelijk onderzoek, u van tevoren te laten adviseren over uw rechten en plichten als getuige. Dit omdat u gedurende het onderzoek, bijvoorbeeld op basis van uw eigen verklaring,  alsnog als verdachte kan worden aangemerkt. De advocaten van Farber Zwaanswijk kunnen u ook bijstaan en adviseren over uw rechten wanneer u als getuige bent aangemerkt.

Ik maak thuis bier of wijn, kan ik dan ook bestraft worden voor accijnsfraude?
Nee,  dan bent u niet strafbaar, mits het bier en wijn is bestemd voor eigen gebruik

Hoe weet ik hoeveel accijns ik moet betalen voor een product?
Op de site van de Belastingdienst staat de ‘Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen’. In deze lijst vindt u de tarieven voor de aangifte van accijns en verbruiksbelastingen.

Ik heb op internet tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren, shag en waterpijptabak) gezien voor een voordelig tarief. Deze tabaksproducten zijn afkomstig uit het buitenland en u vraagt zich af of het legaal is om deze producten te bestellen. Waar moet ik op letten?
Tabaksproducten die zonder geldig accijnszegel in Nederland aankomen, neemt de Douane in beslag. Het is daarom dan ook raadzaam om daar altijd goed op te letten als u tabaksproducten bestelt.  Immers is het illegaal voorhanden hebben van onveraccijnsde goederen strafbaar.

Neem contact op

Heeft u verder nog vragen? Twijfel niet langer en neem contact op met Farber Zwaanswijk Advocaten. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft veel ervaring met zaken op het gebied van fraude. Zowel in het geval u reeds bent gedagvaard als wanneer u zich nog bij politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen u zowel bijstaan bij uw strafzaak als in geschil met de belastingdienst. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is uw problemen zoveel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact met ons op te nemen.