Logo fz advocaten wit

Veelgestelde vragen over opname in het Extern Verwijzingsregister

Wat is het Extern Verwijzingsregister (het EVR)?

Financiële instellingen, denk hierbij aan banken of verzekeraars, kunnen (rechts)personen opnemen in het extern verwijzingsregister. (Rechts)personen die worden verdacht van (poging tot) fraude zullen door deze financiële instellingen worden opgenomen in het extern verwijzingsregister. Het kan gaan om hypotheek– of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte. De EVR-registratie is bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om uw verleden na te gaan om te kijken of u niet in aanraking bent gekomen met – of onderdeel bent geweest van – frauduleuze zaken. Op het moment dat u een product of dienst bij een andere financiële instelling aanvraagt, dan zal er een EVA-toets worden gedaan. U naam en geboortedatum wordt ingetoetst en dan zal te zien zijn of u een EVR-registratie heeft.

Wat is de IVR- registratie?

Het Externe Verwijzingsregister moet u niet verwarren met het Interne Verwijzingsregister (het IVR). In het interne verwijzingsregister (IVR) worden gegevens opgenomen van (rechts)personen die een risico vormen voor (de organisatie van) de deelnemer. Dit is dus een registratie bij alleen de financiële instelling die u in het IVR heeft opgenomen.

Wanneer wordt iemand geregistreerd in het EVR?

U zal in het externe verwijzingsregister worden opgenomen indien u door een financiële instelling ervan wordt verdacht fraude te hebben gepleegd. Er moet juridisch gezien onder meer worden bepaald of de registratie gerechtvaardigd rekening houdend met de persoonlijke belangen van klant. Daarbij mag het opnemen in het EVR geen disproportionele gevolgen hebben. Opname in het EVR-register is een zeer zware maatregel die slechts kan worden opgelegd als er sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld van een strafbaar feit. Er moet in feite genoeg bewijs zijn op grond waarvan een veroordeling door een strafrechter zou kunnen volgen.

Wat zijn de gevolgen van een EVR-registratie?

Een EVR-registratie kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor u. Zo kan het zeer lastig zijn voortaan producten of diensten af te nemen bij een financiële instelling. U kunt bijvoorbeeld bijna nergens meer een verzekering afsluiten en geen hypotheek meer aanvragen, Het openen van een nieuwe bankrekening zal ook niet meer eenvoudig zijn. De maximale duur van opname is daarbij achter jaren, maar kan ook minder zijn.nbsp;

Hoe komt u van een EVR-registratie af?

U kunt de desbetreffende financiële instelling inlichten en bij hen in bezwaar gaan. Mocht dat niet helpen, dan zijn er meerdere opties. Zo kan er een procedure bij de rechtbank of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) worden gestart. Een gespecialiseerde advocaat kan u in dit traject adviseren en begeleiden. De praktijk leert dat het regelmatig voorkomt dat de duur van een EVR-registratie wordt verkort of alsnog helemaal ongedaan wordt gemaakt. Daarom is het van uiterst belang dat u juridische bijstand krijgt om te komen tot de best mogelijke oplossing voor u. Onze strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in fraude en hebben ruime ervaring met EVR-registraties.

Neem contact op

Heeft u verder nog vragen? Twijfel niet langer en neem contact op met Farber Zwaanswijk Advocaten. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft veel ervaring met zaken op het gebied van fraude. Zowel in het geval u reeds bent gedagvaard als wanneer u zich nog bij politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen u zowel bijstaan bij uw strafzaak als in geschil met de belastingdienst. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is uw problemen zoveel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact met ons op te nemen.