Logo fz advocaten wit

Witwassen

Wordt u verdacht van witwassen?

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van crimineel verkregen geld te verbergen. Dit met het doel het illegaal verkregen vermogen als legaal te kunnen besteden en te investeren. De voorbeelden van de diversiteit aan strafbare feiten die kunnen leiden tot witwassen zijn erg groot.

Vaak zijn er drie fasen van witwassen te onderscheiden

1.Plaatsing/inbreng
Hierbij wordt het vermogensvoordeel voor het eerst in het financiële systeem gebracht, dit kan op meerdere manieren gebeuren.

2.Versluiering/circulatie
Hierbij wordt een opeenvolging van soms complexe financiële transacties uitgevoerd met als doel de oorsprong van het vermogen te verhullen.

3.Integratie/investering
Hierbij wordt het vermogen geïnvesteerd of op enige wijze aangewend of verhuld.

Witwassen bij belastingfraude

Vaak wordt bij belastingfraude ook witwassen ten laste gelegd over het ten onrechte niet afgedragen geld aan de belastingdienst, wat dan ook vaak weer wordt aangewend voor andere doeleinden. Kijkt u voor meer informatie hierover op onze pagina over belastingfraude.

  1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
    1. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
    2. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
  2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

Welke straf kunt u verwachten bij witwassen?

Als u schuldig wordt bevonden aan het plegen van witwassen kunt u een straf verwachten. De rechter beslist aan de hand van diverse factoren en omstandigheden welke straf hij zal opleggen. In dit geval  kan een gevangenisstraf, werkstraf, geldboete of een combinatie hiervan worden opgelegd. Voor meer informatie over de te verwachten straf kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten, dit geheel vrijblijvend.

Wordt u verdacht van verzekeringsfraude of bent u zelfs al gedagvaard?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van witwassen. Tevens zijn onze advocaten vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.