Belastingdienst stelde opbrengsten uit fraudebestrijding vooraf vast

Jarenlang heeft de belastingdienst een intensieve jacht gemaakt op fraudebestrijding. De kosten voor deze ‘intensieve controle’ moesten worden terugverdiend. Dit gebeurde door het hanteren van doelstellingen. Deze doelstellingen fungeerde als quota voor de werknemers. Ofwel, de opbrengsten uit het bestrijden van fraude werd vooraf vastgesteld.

Minimumopbrengst

De belastingdienst stelde eerder vast dat de ‘minimumopbrengst’ mogelijk niet werd behaald. Dit resulteerde in interne maatregelen bij de belastingdienst. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat er een verscherpt toezicht zou komen. De afdeling Toeslagen zou toezien op personen met een verhoogd risicoprofiel. Enkele duizenden mensen werden hierdoor strenger in de gaten gehouden. Dit had ook tot gevolg dat mensen sneller werden aangezien als fraudeurs. De ‘minimumopbrengst’  werd hierdoor aan het einde van het kalenderjaar behaald. Het terugverdienen van de extra investeringen was het doel van deze methode. Dit door middel van de extra opbrengsten uit de fraudeopsporing.

Business case Fraude

In 2013 is de methode die de belastingdienst zou hebben gebruikt bedacht. Destijds zijn door het kabinet afspraken gemaakt om fraude aan te pakken. Er werd meer geïnvesteerd in extra personeel en geavanceerde technische hulpmiddelen. Dit zou leiden tot het beter in kaart brengen en opsporen van fraudeurs. De belastingdienst had de bedoeling dat deze investeringen terug zouden worden verdiend.  Dit gebeurde door middel van de extra opbrengsten, als gevolg van de teruggevorderde toeslagen. Deze methode werd ook wel de ‘business case Fraude’ genoemd.

Machtsmisbruik en morele corruptie?

De comissie-Donner heeft eerder onderzoek gedaan naar de toeslagenaffaire.  Daarbij werd een  onderzoeksrapport  opgesteld over de behandeling van toeslagen. In dat rapport werd al gezegd dat sprake was van een vooringenomenheid. Op voorhand werd bepaald of een toeslag zou worden teruggevorderd of verstrekt.

Door vooringenomenheid is door de belastingdienst in strijd met de wet gehandeld. Een bestuursorgaan, zoals de belastingdienst, moet zijn taak namelijk vervullen zonder vooringenomenheid.

Daarnaast spreekt de commissie-Donner ook over ‘morele corruptie’. Hiervan zou sprake zijn gezien het overheidsbelang. De overheid heeft namelijk belang bij het korten en stopzetten van toeslagen.

Het Ministerie van Financiën erkent dat de methode is gebruikt. De methode zou zijn gestopt toen het aantal foutieve aanvragen en fraude ging dalen. De afdeling Toeslagen mag geen specifiek belang hebben bij het verstrekken en/of stopzetten van toeslagen.

Neem contact met ons op

Mocht u verdacht worden van fraude en/of is uw toeslag en/of uitkering stopgezet, neem dan contact op met een van onze ervaren advocaten. Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in fraude en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures waarin fraude een rol speelt, zowel voor verdachten als voor slachtoffers. Laat u door een van onze advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat uw zaak in goede banen wordt geleid. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en de best mogelijke oplossing te realiseren.

Deel deze publicatie op: