Cassatieadvocaat

Logo fz advocaten wit

Cassatieadvocaat

Bent u niet tevreden met de uitspraak in hoger beroep? Heeft het Gerechtshof wat u betreft een onjuiste uitspraak gedaan? Als uw antwoord bevestigend is dan is het aan te raden om cassatieadvies in te winnen. Als dit advies positief is kan een cassatieprocedure worden opgestart bij de Hoge Raad.

Cassatie (in civiele procedures)

Cassatieprocedures worden gevoerd bij de Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechter in Nederland op het gebied van fiscaal, civiel en strafrecht. In fiscale zaken en strafzaken is het op dat gebied gespecialiseerde advocaten toegestaan cassatieprocedures te voeren.

Voor civiele cassatiezaken geldt sinds 1 juli 2012 dat die alleen mogen worden gevoerd door advocaten die – onder strenge voorwaarden – zijn toegelaten tot de civiele cassatiebalie. Die voorwaarden zijn opgenomen in de Verordering Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur.

In een cassatieprocedure wordt getoetst of het Hof in hoger beroep (a) de wet juist heeft uitgelegd en/of (b) zijn beslissing begrijpelijk is, althans begrijpelijk is onderbouwd. Over de feiten kan in cassatie in beginsel niet meer worden gediscussieerd. De feiten, zoals die door het Hof in hoger beroep zijn vastgesteld, worden in cassatie tot uitgangspunt genomen. Juridische argumenten kunnen  niet voor het eerst (pas) in cassatie worden gevoerd.

Cassatieadvies inwinnen

Civiele cassatieadvocaten zijn verplicht eerst een schriftelijk cassatieadvies af te geven, voordat zij beslissen of toezeggen een zaak te zullen aanbrengen bij de Hoge Raad. Als dit advies positief is, dan zal de advocaat bereid zijn een cassatiemiddel op te stellen en in te dienen bij de Hoge Raad, een en ander nadat u op voorhand schriftelijke financiële afspraken hebt gemaakt.

Zowel voor cassatie(advies) in strafzaken als in civiele zaken bent u bij Farber Zwaanswijk Advocaten aan het juiste adres. Indien u overweegt om cassatie in te stellen, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van de ervaren cassatieadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van cassatie en kunnen u daarom uitstekend bijstaan. Wilt u meer weten? Neem dan direct contact op met ons kantoor.