fiod

Onlangs is de wet uitbreiding slachtofferrechten aangenomen. Hierdoor hebben slachtoffers meer rechten gekregen in het strafproces. Nabestaanden en slachtoffers mochten zich al uitlaten in de rechtszaal over een strafbaar feit, de bewezenverklaring, de schuld en de strafmaat.

Organisaties die zich inzetten voor de belangen van slachtoffers zien deze uitbreiding als een grote voorwaartse stap. De verschijningsplicht van de verdachte wordt niet door iedereen als een positieve ontwikkeling gezien.

uitbreiding slachtofferrechten

Marc Groenhuijsen, hoogleraar victimologie aan Tilburg University sprak in het NRC over een gevaarlijke ontwikkeling. Met de uitbreiding van de slachtofferrechten wordt het slachtoffer volgens hem in een gevaarlijke positie gebracht. Er kan namelijk een confrontatie met de ‘dader’ worden uitgelokt. Ook kan de ‘dader’ onaangenaam worden. Opmerkelijk is dat Groenhuijsen zich ruim dertig jaar lang als jurist juist sterk heeft gemaakt voor uitbreiding van de rechten van het slachtoffer. Mede door hem verkregen slachtoffers in 2005 het spreekrecht. Maar zelfs Groenhuijsen vindt dat de ontwikkeling ten aanzien van de slachtofferrechten te ver doorslaat.

Een voorbeeld van een dader die onaangenaam werd is Gökmen T. In deze zaak is T. veroordeeld voor de aanslag die hij vorig jaar maart in Utrecht had gepleegd. Hij lachte provocerend om de verhalen van de nabestaanden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit voor nog meer verdriet heeft gezorgd. Wil je dan een dergelijke verdachte dan wel op een zitting hebben? Met het verplichten van fysieke aanwezigheid van de verdachte wordt de kans op secundaire victimisatie vergroot.

Neem contact met ons op

De praktijk zal moeten uitwijzen of nabestaanden en slachtoffers daadwerkelijk baat hebben bij de nieuwe uitbreiding. Goede juridische bijstand voor slachtoffers blijft noodzakelijk. Wij kunnen u bijstaan wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf. Ons kantoor heeft meerdere ervaren advocaten op dit gebied. Ook bij het verhalen van eventuele schade kunnen wij u bijstaan.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op!

Deel deze publicatie op: