Indien u uw woning wenst te veranderen zodat uw woning geen woonbestemming meer heeft, of u wenst de woning te slopen of te verhuren, dan dient u een onttrekkingsvergunning te hebben, waarmee de woning geen woonbestemming meer heeft.

Als u geen onttrekkingsvergunning heeft gekregen, maar uw woning gebruikt voor andere doeleinden dan de woonbestemming, dan kan de gemeente een bestuurlijke boete aan u opleggen. Dit omdat het verboden is een aangewezen woonruimte zonder onttrekkingsvergunning aan de bestemming tot bewoning te onttrekken.

Bestuurlijke boete

Het doel van een bestuurlijke boete is het bestraffen van een overtreder en het voorkomen van herhaling, het is dan ook een punitieve sanctie. Een boete zal middels een beschikking worden opgelegd. Een bestuurlijke boete zal in beginsel worden opgelegd als een belanghebbende zich niet houdt aan gestelde regels of voorschriften. In dit geval het onttrekken van de woning aan de woonbestemming, zonder dat er een onttrekkingsvergunning is. Dit kan bijvoorbeeld door de woning te gebruiken als bedrijfsruimte, winkel, kantoor, etc. Maar ook bijvoorbeeld als u de woning onttrekt aan de woonbestemming door een hennepplantage neer te zetten.

Wat te doen tegen een bestuurlijke boete?

Veelal gaat het opleggen van een bestuurlijke boete gepaard met een aankondiging van een boete. Per brief maakt het bestuursorgaan kenbaar dat ze voornemens zijn een boete op te leggen. Nadat u het voornemen heeft ontvangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Gaat het bestuursorgaan niet mee met uw zienswijze en wordt er alsnog een bestuurlijke boete opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op dat dit binnen de daarvoor geldende termijnen gebeurd! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank aan te brengen.

Neem contact met ons op

Wanneer u een (voornemen van een) bestuurlijke boete (opgelegd) heeft gekregen en u het hier niet mee eens bent, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft hier veel ervaring mee. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: