In 2015 drong een man de NOS-studio binnen en bedreigde enkele medewerkers met een nepwapen, wat niet van echt te onderscheiden was. Is het voorhanden hebben van een nepwapen strafbaar?

Speelgoedrichtlijn

Voor 1 juli 2014 was het voorhanden hebben van ieder van niet echt te onderscheiden speelgoedwapen strafbaar. Echter is per 1 juli 2014 een EU-Richtlijn 2009/48/EG,(link) bekend als de Speelgoedrichtlijn, in werking getreden. Hiermee is het bezit en de verkoop van (niet schietende) speelgoed(replica)-pistolen toegestaan, mits zij voorzien zijn van een CE-keurmerk op het speelgoed en op de verpakking. Daarnaast mag het speelgoedwapen geen gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van kinderen opleveren.

Gevolgen Speelgoedrichtlijn

Het gevolg van de Speelgoedrichtlijn is dat het bezit, de handel en het voorhanden hebben van nepwapens die niet van echt te onderscheiden zijn nog steeds strafbaar is, tenzij het kan worden aangemerkt als speelgoed vallend onder de Speelgoedrichtlijn.  Echter zijn de in deze richtlijn genoemde criteria voor meerderlei uitleg vatbaar, waardoor niet direct te zeggen is wanneer er sprake is van een speelgoedwapen en/of een imitatiewapen of een verboden wapen.

Conclusie

Concluderend kan niet worden gesteld dat ieder speelgoedwapen valt onder de Speelgoedrichtlijn en dus het bezit, de handel en het voorhanden hebben hiervan niet strafbaar is. Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval, waarbij het eventueel verstandig is een eindoordeel hierover na advies van een advocaat aan de rechter te laten.

Deel deze publicatie op: