faillissementsfraude

Jaarlijks zijn er veel bedrijven in Nederland die failliet gaan. Bij redelijk wat bedrijven van de faillissementen is sprake van fraude.

Wanneer is er sprake van faillisementsfraude?

Er is sprake van faillissementsfraude indien de fraude is gepleegd voorafgaand, tijdens of middels het failliet (laten) gaan van een bedrijf, waarbij ook de curator niet is geïnformeerd, maar de schuldenaar weet dat het faillissement er aan komt of reeds is uitgesproken. Faillissementsfraude kan worden gepleegd door eenmanszaken, bestuurders van vennootschappen, vennoten in een vof of door een maatschap. Bij faillissementsfraude worden schuldeisers benadeeld.

Vormen van failissementsfraude

Er zijn meerdere vormen van faillissementsfraude: verwijtbare benadeling, faillissement met voorbedachte raden en bedrieglijke bankbreuk.

Verwijtbare benadeling

Hiervan is sprake als een bestuurder van een bedrijf bewust schuldeisers benadeeld. Waardoor de ondernemer ervoor zorgt dat zijn bezittingen niet worden gebruikt om de schuldeisers mee te voldoen. Dit kan worden voorkomen door de Actio Pauliana, zoals ik onder het kopje “faillissementspauliana” nader zal toelichten. Er is bijvoorbeeld sprake van verwijtbare benadeling als een ondernemer bepaalde bezittingen verzwijgt voor schuldeisers, maar voor een laag bedrag verkoopt. Een ander voorbeeld is als er geld wordt weggesluisd, waardoor schuldeisers geen verhaal meer hebben op de boedel.

Failissement met voorbedachte raden

In dit geval is er een ondernemer die een bedrijf opricht en daarbij ook overeenkomsten sluit, maar van te voren al weet geen betalingen te voldoen. Er worden goederen ontvangen, maar geen betalingen verricht, waarna faillissement wordt aangevraagd. De schulden die zijn opgebouwd kunnen niet worden voldaan uit de boedel, hierdoor worden schuldeisers benadeeld. Als de oplichting wordt achterhaald, zijn de goederen al doorverkocht, aldus flessentrekkerij. Ook is een bekend voorbeeld van faillissement met voorbedachte raden carrouselfraude.

Bedriegelijke bankbreuk

Hierbij is er een rechtspersoon of een natuurlijk persoon failliet verklaard, maar heeft hierbij de schuldeisers benadeeld op een bedrieglijke wijze. Dit is bijvoorbeeld het geval als er goederen aan de boedel worden onttrokken, als er goederen onder de marktprijs worden verkocht, als er opbrengsten zijn die niet worden verantwoord, als er schuldeisers zijn die voorrang krijgen ten opzichte van andere schuldeisers of als de administratie niet juist is, wordt vernietigd of wordt achtergehouden

Curator

Normaliter wordt bij een faillissement hetgeen dat van waarde is dat in het bedrijf zit door de curator verkocht en worden vorderingen voldaan. Het bedrijf kan ook in zijn geheel worden verkocht, waarbij de opbrengst onder de schuldeisers wordt verdeeld.
Indien een curator vermoedt dat er sprake is van faillissementsfraude, is de curator gehouden om daarvan een melding te maken bij de FIOD.

Failissementspauliana

Bij faillissementsfraude kan er ook sprake zijn van faillissementspauliana, waarbij er sprake is van paulianeus handelen. Dit zijn handelingen die een schuldenaar heeft verricht, terwijl hij wist of behoorde te weten dat daardoor een of meerdere schuldeisers benadeeld zouden worden in hun verhaalsmogelijkheid. De curator kan tijdens een faillissement de paulanieuze handelingen vernietigen, de actio pauliana. Hiervoor is wel vereist dat de handeling de boedel heeft benadeeld en dat deze benadeling niet nodig was.

Voorbeelden failissementsfraude

Voorbeelden van faillissementsfraude zijn het vervalsen van administraties, het laten verdwijnen van gegevens of het niet nakomen van regels als een bedrijf failliet gaat.

Als de administratie van een bedrijf verdwijnt, heeft de curator geen zicht op de rechten en verplichtingen van een failliet. Hierdoor kan de curator de boedel niet afwikkelen en kunnen de schuldeisers niet betaald worden.

Neem contact met ons op

Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in fraude en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures tegen faillissementsfraude. Laat u door een van onze advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden.

Deel deze publicatie op: