fiod

Het Openbaar Ministerie doet steeds meer zaken af met een strafbeschikking. Heeft u een voorstel van een OM-strafbeschikking gekregen? Dan heeft u binnenkort recht op een gratis consult van een advocaat. De minister voor Rechtsbescherming maakte dat vorige week bekend en hopelijk treedt dit snel in werking. Heeft u nu al vragen over een strafbeschikking, neem dan contact met ons op.

Belangrijk is dat het OM ook regelmatig probeert zaken af te doen met een beschikking, terwijl hiervoor onvoldoende bewijs is. Dit betekent dat u ten onrechte gestraft wordt wanneer u hier niets tegen doet.

Wat is een OM-strafbeschikking?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij veel feiten de bevoegdheid om zelf een straf op te leggen. Dus zonder tussenkomst van een rechter. Dit is de zogeheten OM-afdoening of strafbeschikking. U kunt hierbij denken aan een boete, werkstraf of een tijdelijke rijontzegging. Bijvoorbeeld bij een grove snelheidsovertreding of vanwege het rijden onder invloed. Andere voorbeelden zijn eenvoudige mishandeling of diefstal. Ook deze feiten kunnen door middel van een strafbeschikking door het Openbaar Ministerie worden afgedaan.

Heeft u een OM-strafbeschikking gekregen?

Indien u een strafbeschikking ontvangt, kunt u in verzet gaan. Hiermee geeft u aan dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Betaal de strafbeschikking ook niet als u in verzet wilt gaan. Het gevolg van het betalen van de strafbeschikking is namelijk dat u de strafbeschikking accepteert en dit leidt tot een aantekening op uw documentatie, ofwel strafblad. Let op: u heeft maar twee weken na kennisname van de strafbeschikking om in verzet te gaan. Dit is een fatale termijn. Indien u dus te laat bent met het instellen van verzet is de strafbeschikking onherroepelijk.

Kan u een strafbeschikking weigeren?

Weigering van het strafbeschikkingsvoorstel is mogelijk door middel van verzet of het niet akkoord gaan op een OM-zitting. Dit heeft tot gevolg dat de officier van justitie de strafzaak aanhangig zal maken bij de rechter. U kan hiervoor een dagvaarding verwachten. De verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen in uw zaak wordt op deze wijze verplaatst naar de rechter.

Het voordeel van akkoord gaan met een voorstel van het OM is dus dat u niet naar de rechter hoeft.

Neem contact op

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, zowel in het geval u een beschikking heeft ontvangen, bent opgeroepen voor een (T)OM-zitting of een TRIP-zitting, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd en wordt bijgestaan door één van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring.

Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: