wapenverlof-geweigerd-ingetrokken

Wapens zijn in de Wet wapens en munitie in verschillende categorieën ingedeeld. Het illegaal bezit van wapens is strafbaar en geldt als een misdrijf.

Het voorhanden hebben van een wapen/munitie

Voor een bewezenverklaring van het voorhanden hebben van een wapen en/of munitie is onder meer vereist dat de verdachte zich in meer of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van het wapen (of de munitie). Verder is volgens de Hoge Raad voor een strafbaar voorhanden hebben van een vuurwapen bewijs nodig van beschikkingsmacht en handelingsbevoegdheid over het vuurwapen. Dat spreekt voor zich in een situatie dat bij u een vuurwapen wordt aangetroffen in uw broeksband. Of als er bij een inval in uw huis waar u ligt te slapen onder uw kussen een wapen wordt gevonden. Maar ook als minder evident is dat het vuurwapen van u is, kan u toch vervolgd en veroordeeld worden voor het bezit of voorhanden hebben van een vuurwapen. Hierna een aantal voorbeelden daarvan.

Wapen niet van u en niet in uw huis, maar toch een veroordeling

Wat nu als een wapen niet van u is, maar u wel in de nabijheid van het wapen bent in de woning van een ander? Dat is aan de orde in een uitspraak van de Hoge Raad, in de zaak met kenmerk ECLI:NL:HR:2020:504. Daarin is een 17-jarige verdachte in de nacht van 12 op 13 september 2016 rond een uur of twee in bed gestapt in de woning van haar toenmalige vriend. Ze heeft verklaard dat ze in die kamer twee vuurwapens naast het bed zag liggen. Ze heeft de vuurwapens naar eigen zeggen onder het bed geschoven (haar DNA zat ook op de wapens). Zij is daarna – zonder iets te zeggen tegen haar vriend – gaan slapen. Zij was van plan de volgende ochtend vroeg weer weg te gaan. Rond zes uur in de ochtend is het arrestatieteam binnengevallen. In de slaapkamer waar het koppel lag te slapen werden in totaal drie vuurwapens aangetroffen. Beiden zijn daarop aangehouden. Verdachte is uiteindelijk door het Gerechtshof veroordeeld wegens het voorhanden hebben van die drie (aangetroffen) wapens met munitie. De verdachte had immers de beschikkingsmacht en de handelingsbevoegdheid over het vuurwapen, ondanks dat de wapens niet van haar waren en ondanks dat de wapens niet zijn aangetroffen in haar woning, maar in de woning van haar vriend. De Hoge Raad vond dit oordeel niet onbegrijpelijk.

Hoe zit het als het wapen ergens in je huis ligt verstopt?

In dat geval kan ook een bewezenverklaring volgen. Immers heeft de Hoge Raad bepaald dat de in dit verband gebruikte aanduiding van “een meerdere of mindere mate” van bewustheid aangeeft dat verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het wapen, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen en kenmerken van het wapen of tot de exacte locatie van dat wapen. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat verdachte zulke bewustheid heeft gehad (ECLI:NL:HR:2011:BP5992).

Dat betekent dat in geval er in uw huis een wapen wordt gevonden waarvan u zegt dat deze niet van u maar van een ander (bijvoorbeeld een huisgenoot) is, het onder omstandigheden zo kan zijn dat u toch wordt veroordeeld voor wapenbezit. Bij de beoordeling van het bewijs heeft doorgaans als uitgangspunt te gelden dat, behoudens bijzondere feiten en omstandigheden, de bewoner van een woning geacht wordt bekend te zijn met de spullen die zich in de woning bevinden en geacht wordt daarover te kunnen beschikken.

Geen wapen op zak, maar wel een filmpje of een foto waarop u met een wapen te zien bent?

Ook op basis van een foto of video kan de beschikkingsmacht worden aangenomen.  Of als u het wapen feitelijk niet (meer) in bezit heeft. Dit was bijvoorbeeld aan de orde in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2020:2186). Op filmpjes heeft de rechtbank verdachte met wapens gezien, en mede op grond daarvan wordt wapenbezit bewezen geacht.

Welke straf kunt u verwachten?

Als u schuldig wordt bevonden aan het voorhanden hebben van een vuurwapen kunt u een straf verwachten. In de LOVS-richtlijnen zijn oriëntatiepunten vastgelegd voor bestraffing. Dit varieert van een boete voor een alarmpistool tot 9 maanden gevangenisstraf voor bezit van een automatisch vuurwapen.

Wordt u verdacht van het voorhanden hebben van een vuurwapen of bent u zelfs al gedagvaard?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van de ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van de Wet Wapen en Munitie en kunnen u daarom bij deze delicten uitstekend bijstaan. Onze advocaten zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: