ernstige verkeersdelicten

Op 5 november 2019 is er door de Eerste Kamer een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht aangenomen. Sinds 1 januari 2020 is artikel 5a van de Wegenverkeerswet van kracht.

Het wetsartikel maakt hogere straffen mogelijk voor ernstige verkeersdelicten. Gevaarlijk rijgedrag, ongeacht het letsel of de schade, heeft nu een maximale gevangenisstraf van zes maanden. Voorheen waren dit maximaal twee maanden gevangenisstraf.

Automobilisten die in hun rijgedrag geen rekening houden met mede weggebruikers en daardoor opzettelijk verkeersregels ernstig overtreden en de veiligheid van de mede weggebruikers niet in acht nemen, kunnen nu een maximale gevangenisstraf krijgen van twee jaar, ongeacht of er slachtoffers zijn gevallen of niet. Het moet hier wel gaan om een combinatie van diverse gedragingen. Wordt er wel een ernstig ongeluk veroorzaakt met dit rijgedrag, kan er zelfs een maximale gevangenisstraf van zes jaar worden opgelegd.

In drie gevallen gaat de maximale strafmaat omhoog van drie maanden tot één jaar. Dit is het geval bij rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder geldig rijbewijs. Als de bestuurder zich binnen vijf jaar weer schuldig maakt aan rijden onder invloed, kan de maximale strafmaat met een derde worden verhoogd.

Ook wordt er in de wet duidelijk aangegeven welke gedragingen in het verkeer als zodanig gevaarlijk voor een ander kunnen worden aangemerkt, toegelicht.

Neem contact met ons op

Bij overtreding van een of meer bovenstaande zware verkeersdelicten kan u een dagvaarding ontvangen. U wordt dan opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en zich te verantwoorden. De rechter beoordeelt de zaak en kan u dan een straf opleggen. Dit kan bestaan uit een geldboete en/of een werkstraf en/of in het ergste geval een celstraf, daarnaast kan de rechter een rijontzegging opleggen.

Indien u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en kunnen u bij dus uitstekend bijstaan.

Is uw rijbewijs ingevorderd? In dit geval kunt u zich al voordat de zaak voor een rechter komt een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Door indiening van het klaagschrift wordt al eerder een beslissing genomen of u uw rijbewijs terugkrijgt. Uiteraard kunnen onze advocaten u hierbij helpen.

Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: