herziening partneralimentatie

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u kinderen? Dan zal u of kinderalimentatie moeten betalen of ontvangen.

Alimentatieafspraken

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft kinderen, dan kan een recht op kinderalimentatie ontstaan.

Daarnaast zullen u en uw partner ook afspraken moeten maken met betrekking tot de kinderen. Denk hierbij aan bij welke ouder uw kind staat ingeschreven, de omgangsregeling, maar ook het te betalen bedrag aan kinderalimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd ouderschapsplan.

Wat is kinderalimentatie?

Na de scheiding zal uw kind/de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben bij een van de ouders. Dit is ook het geval indien sprake is van een co-ouderschap. Deze ouder wordt de verzorgende ouder genoemd met de andere ouder wordt een omgangsregeling vastgesteld. De frequentie van deze omgangsregeling is van belang bij de hoogte van de kinderalimentatie. Immers, wanneer uw kind tijdens de omgang momenten bij de andere ouder is, zorgt die ervoor dat alles er voor het kind is.

Kinderalimentatie ziet erop dat het kind door de scheiding er niet op achteruit gaat. Dit betekent dat het belangrijk is dat het kind zijn/haar hobby kan blijven uitoefenen en dat het hem/haar niets te kort komt. Kinderalimentatie geldt voor alle financiële kosten die nodig zijn bij de verzorging en opvoeding van het kind. Bijvoorbeeld studiekosten, geld voor kleren, eten en drinken. De ouder met het hoogte inkomen betaalt alimentatie aan de ouder met het lagere inkomen.

Mijn ex-partner en ik worden het niet eens over de hoogte van kinderalimentatie, wat nu?

Afspraken over kinderalimentatie kunnen vrijwillig geregeld worden door beide partners en opgenomen worden in het ouderschapsplan. Indien u het niet lukt om er samen uit te komen is het raadzaam dat u zich tot een advocaat wendt. Een advocaat kan namelijk een zuivere alimentatieberekening maken. Vervolgens zal dit worden voorgelegd aan de rechter en zal die het te betalen bedrag van kinderalimentatie vaststellen. Daarnaast bepaalt de rechter wanneer de kinderalimentatie moet worden betaald en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. Bij het maken van deze afspraken is het verstandig om een van onze specialisten te raadplegen. Zo kunnen wij kijken waar u recht op heeft en zorgen wij ervoor, indien u alimentatieplichtig bent, dat u niet te veel betaalt.

Wie heeft recht op kinderalimentatie?

Kinderen hebben tot hun achttiende levensjaar recht op kinderalimentatie. Hiervan kan geen afstand worden gedaan. Voor kinderen tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar geldt een zogenoemde voortgezette onderhoudsplicht. Dit is wanneer uw kind niet zelf in zijn levensbehoefte kan voorzien doordat hij/zij nog studeert.

Tot aan het achttiende levensjaar van het kind betaalt u de alimentatie aan de ouder. Na het achttiende levensjaar betaalt u de alimentatie rechtstreeks aan uw kind, tenzij dit niet mogelijk is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een handicap.

Hoogte van kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald op basis van twee criteria:

  1. Behoefte van het kind

De behoefte van het kind staat tijdens een echtscheiding voorop. Van belang is dat het kind zo min mogelijk achteruitgaat in zijn levensbehoefte wanneer de ouders uit elkaar gaan;

  1. Draagkracht alimentatieplichtige

Om de hoogte te bepalen wordt gekeken naar het inkomen van de alimentatieplichtige en in hoeverre deze een bijdrage aan kinderalimentatie kan missen. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de draagkracht van de verzorgende ouder.

Uiteraard spelen andere factoren eveneens een rol bij de hoogte van de te betalen kinderalimentatie. Zo wordt de vastgestelde zorg- en contactregeling meegewogen, maar ook de te ontvangen toeslagen ten aanzien van het kind.

Voor een juiste berekening van de kinderalimentatie is het van belang dat u een advocaat raadpleegt. Een advocaat kan via een berekening zien welke ouder welk bedrag dient te betalen.

Tussentijds wijzigen

De afgesproken kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit wil zeggen dat jaarlijks een wettelijke verhoging plaatsvindt.

Het kan uiteraard voorkomen dat uw inkomen daalt of u uw baan kwijtraakt. In dergelijke gevallen is het altijd mogelijk om een wijziging van de kinderalimentatie te vragen. Onze advocaten kunnen u dan helpen met het opstellen van een juiste berekening. Tevens zullen onze advocaten het verzoek wijziging kinderalimentatie indienen bij de rechtbank. Op die manier wordt het officieel vastgesteld.

Neem contact met ons op

Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in personen- en familierecht en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures waarin kinderalimentatie een rol speelt. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten door nu contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: