Levenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De meeste mensen die levenslang krijgen, hebben meerdere levensdelicten ( moord, doodslag) op hun geweten. In Nederland zitten op dit moment ongeveer 40 mensen levenslang vast.

Hoe lang is levenslang in Nederland?

Als u in Nederland veroordeeld wordt tot een levenslange gevangenisstraf betekent het, dat u de rest van uw leven in detentie zit. Nederland is het enige land in Europa waar levenslang ook echt levenslang betekent. De levenslange gevangenisstraf werd in 1878 ingevoerd nadat in 1870 de doodstraf werd afgeschaft. De enige uitzonderingen op een levenslange gevangenisstraf zijn: dat uw zaak herzien wordt als blijkt dat er omstandigheden zijn waardoor de veroordeelde nooit de levenslange straf had mogen krijgen (alhoewel dit in de praktijk bijna nooit voorkomt bestaat deze mogelijkheid wel.) De andere uitzondering is het krijgen van gratie. Gratie wordt verleend door de Minister van Veiligheid en Justitie waarna de koning het besluit ondertekent. Gratie kan op grond van artikel 2 van de Gratiewet worden verleend in twee gevallen.

Gratie kan worden verleend

  1. op grond van enige omstandigheid, waarmede de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of kunnen houden en die, ware zij op dat tijdstip wel of voldoende bekend geweest, hem aanleiding zou hebben gegeven tot het opleggen van een andere straf of maatregel, of tot het afzien daarvan; dan wel
  2. indien aannemelijk is geworden dat met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doel in redelijkheid wordt gediend.

Bij welke delicten krijgt u levenslang?

U wordt uiteraard niet zomaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Levenslange gevangenisstraf is voor zeer ernstige misdrijven.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • Leiding geven aan een terroristische organisatie;
  • het plegen van een terroristische aanslag;
  • aanslag op de regering of het Koningshuis;
  • het plegen van een moord.

Maar zelfs in deze gevallen zal vaak geen levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. Meestal wordt er een lange tijdelijke gevangenisstraf opgelegd, maar niet levenslang. Gaat het om een misdrijf dat schokkend is voor de samenleving, bijvoorbeeld een koelbloedige moord op meerdere personen, dan wordt levenslang eerder opgelegd.

Hoeveel mensen hebben in Nederland levenslang gekregen?

In Nederland zijn ongeveer 40 mensen veroordeeld tot levenslang. Daarvan zijn er inmiddels 3 overleden. De langstzittende (tot levenslang veroordeelde) crimineel is Koos H. Hij kreeg in 1982 levenslang voor marteling, seksueel misbruik en de moord op drie meisjes. In 2004 waren er maar liefst 5 levenslange veroordelingen, maar in 2005 werd dat record verbroken met 8 levenslange veroordelingen.

Conclusie

Door het gebrek aan mogelijkheden om strafvermindering te krijgen bij een levenslange gevangenisstraf kan worden geconcludeerd dat in Nederland levenslang echt betekent dat u gedetineerd blijft tot de dood erop volgt.


Een beschuldiging van een feit waar levenslange gevangenisstraf op staat heeft grote gevolgen voor u. Als het tot een veroordeling komt betekent, dat u de rest van uw leven in detentie moet doorbrengen. Het is daarom erg van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en kunnen u uitstekend bijstaan.

Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Deel deze publicatie op: