verklaring afleggen

Als u getuige bent van een strafbaar feit en mogelijk informatie heeft die waardevol kan zijn voor een strafzaak, kan u mogelijk opgeroepen worden als getuige.

Getuigen

U bent niet verplicht een getuigenverklaring af te leggen in het geval de politie dit vraagt. U mag bij de politie weigeren om te getuigen. Wel bent u verplicht om te verschijnen als u bent gedagvaard door de rechter. Dit is mogelijk tijdens een gerechtelijk vooronderzoek. U zal dan bij de rechter-commissaris moeten verschijnen of tijdens de zitting bij de strafrechter. Ook in hoger beroep is het nog mogelijk dat u wordt opgeroepen om te getuigen. In dat geval zal u bij de raadsheer-commissaris moeten verschijnen. Of u moet verklaren hangt af van uw positie.

Als u wordt opgeroepen om te getuigen bij de rechter-commissaris, de raadsheer-commissaris of tijdens een zitting wordt er van u verwacht dat u zal verschijnen. Als u niet verschijnt en u dit niet vooraf heeft gemeld, kan de politie u oppakken om alsnog (op een later tijdstip) te getuigen.

Ook bent u gehouden om de vragen te beantwoorden. Echter bestaan er uitzonderingen, welke ik hierna zal bespreken.  Indien u geen aanspraak maakt op een uitzondering en vragen niet beantwoord, terwijl uw verklaring van groot belang is voor het strafrechtelijk onderzoek, kan de rechter in zeer uitzonderlijke gevallen bevelen u te gijzelen. Als dit wordt besloten, kan u voor maximaal 30 dagen worden vastgehouden.

Uitzondering

Indien u een verschoningsrecht heeft wordt u niet gehouden een verklaring af te leggen. Dit kan het geval zijn als u;

  • familie bent van de eiser of verdachte;
  • u of een familielid door uw verklaring strafrechtelijk kan worden vervolgd;
  • u een beroepsgeheim heeft

Meineed

U moet in sommige gevallen een eed of belofte afleggen voordat u een verklaring gaat afleggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een vermoeden is dat u niet naar de waarheid verklaart. Tijdens deze eed of belofte belooft u de waarheid te spreken. Als u met opzet een valse verklaring aflegt, is er sprake van meineed. Meineed is strafbaar gesteld. Indien er een vermoeden is er dat sprake is van meineed, kan de rechter hier een onderzoek naar bevelen. Ook kunnen de officier van justitie en een verdachte om onderzoek naar meineed vragen.

Bent u opgeroepen om te getuigen?

Als u wordt opgeroepen om te getuigen is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Uiteraard helpen wij u ook graag met een goede voorbereiding op het afleggen van een verklaring of tijdens het afleggen van een verklaring. Dit kan een groot verschil maken in de loop van een procedure. Raadpleeg daarom altijd een van onze ervaren advocaten voordat u meewerkt aan een verhoor of aan een onderzoek. U kunt nu contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek!

Deel deze publicatie op: