Logo_FZadvocaten-wit

NOW-regeling aanvragen: meer informatie

Het coronavirus raakt ons allemaal persoonlijk, maar veel bedrijven worden door de maatregelen van het kabinet
ook in de portemonnee geraakt. Zo hebben bedrijven binnen diverse branches de deuren volledig moeten sluiten in
verband met de maatregelen van het kabinet. Of hebben winkels deze keuze moeten maken omdat de klanten wegblijven.

Direct of indirect: ieder bedrijf heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus.

Nu aanvragen

Wat is NOW?

De regeling werktijdverkorting (WTV) is op 17 maart 2020 ingetrokken en hiervoor is in de plaats de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gekomen. Deze maatregel is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Deze regeling is onder andere voor bedrijven die door de coronamaatregelen verwachten dat er over een driemaandse periode een omzetdaling van minimaal 20% is. U kunt hierbij kiezen uit de volgende periodes:

  1. maart – april – mei
  2. april – mei – juni
  3. mei – juni – juli

De gekozen periode kunt u achteraf niet meer wijzigen.

Let op: er dient een gemiddeld omzetverlies te zijn van 20% over de gekozen periode van drie maanden waarvoor de NOW-aanvraag wordt gedaan.

Bij de aanvraag van het voorschot wordt gerekend met met de loonkosten van januari 2020. Heeft u in januari 2020 geen loonkosten gemaakt, dan wordt gekeken naar de maand november 2019.

Wie vallen onder de NOW?

Heeft u te maken met een plotselinge en zware terugval in de omzet? Dan zorgt de NOW ervoor dat u uw werknemers in dienst kunt houden met een subsidie. De NOW geldt niet alleen voor een omzetdaling door de coronamaatregelen.
Voor de werkgevers die een aanvraag kunnen doen, moet:

  1. een omzetdaling te verwachten zijn van ten minste 20%, en;
  2. de werknemers die in dienst zijn verzekerd zijn in het kader van sociale zekerheid.

Is hiervan sprake? Dan kan een aanvraag worden gedaan. De NOW-aanvraag kan ook gedaan worden voor oproepkrachten. De aanvraag is namelijk ook van toepassing op uitzend- en payrollwerkgevers.

Ook als uw bedrijf nog open is maar de toeloop is afgenomen, kunt u dus een aanvraag indienen. Ook wanneer u uit voorzorg uw bedrijf heeft gesloten terwijl dit niet direct nodig was, kan de regeling op u van toepassing zijn.

Geldt NOW alleen voor coronamaatregelen?

Nee, er dient sprake te zijn van een acute en zware terugval. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen wanneer er sprake is van een bedrijfsbrand. Ook in deze gevallen zijn onze specialisten u graag van dienst.

Belangrijke punten met betrekking tot de NOW-aanvraag

Gedurende de periode dat u subsidie ontvangt, is het niet toegestaan dat u een ontslagaanvraag indient bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Indien u dit wel doet, wordt aan u een sanctie opgelegd. Ons kantoor is hiervoor niet aansprakelijk. De NOW is juist in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun baan behouden. Om die reden is een ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen niet toegestaan.

Nu aanvragen
Veelgestelde vragen