tikkiefraude

Wat is een EVR-registratie?

Financiële instellingen, denk hierbij aan banken of verzekeraars, kunnen (rechts)personen opnemen in het extern verwijzingsregister. (Rechts)personen die worden verdacht van (poging tot) fraude zullen door deze financiële instellingen worden opgenomen in het extern verwijzingsregister. Het kan gaan om hypotheek– of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte of andere fraudedelicten. De EVR-registratie is bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om uw verleden na te gaan om te kijken of uw niet in aanraking bent gekomen met frauduleuze zaken. Op het moment dat u een product of dienst bij een andere financiële instelling aanvraagt, dan zal er een EVA-toets worden gedaan. Uw naam en geboortedatum wordt ingetoetst en dan zal te zien zijn of u een EVR-registratie heeft.

Welke gevolgen kunnen een EVR-registratie hebben voor u?

Een EVR-registratie kan grote gevolgen hebben. Een hypotheek of een nieuwe bankrekening aanvragen zal niet meer eenvoudig gaan. De kans is groot dat alle aangesloten financiële instellingen deze aanvragen zullen weigeren. Soms zijn er wel alternatieven, maar de kosten hiervan zijn heel hoog.

EVR-registratie vaak onterecht!

Een EVR-registratie kan worden opgelegd voor de duur van maximaal 8 jaar. Echter kunnen financiële instellingen u niet zomaar opnemen in het EVR, vanwege de grote gevolgen en de vaak lange duur van opname. Een van de vereisten voor opname is dat gekeken moet worden of de registratie niet disproportioneel is gelet op de persoonlijke belangen van de klant. In dat kader moet registratie dus maatwerk zijn. Verder kan opname slechts indien sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Er moet blijkens de jurisprudentie zelfs genoeg bewijs zijn voor een strafbaar feit, op grond waarvan een veroordeling door een strafrechter zou kunnen volgen, indien de zaak aan een strafrechter zou worden voorgelegd. Een hoge bewijsdrempel voor de financiële instelling dus!

Neem contact met ons op.

Tegen een EVR-registratie kunt bezwaar aantekenen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u naar het Kifid of naar de civiele rechter stappen. De praktijk leert dat het vaak voorkomt dat de duur van een EVR-registratie wordt verkort. Ook komt het vaak voor dat de registratie helemaal ongedaan wordt gemaakt na bezwaar of een procedure bij de rechter. Daarom is het van groot belang dat u juridische bijstand krijgt om te komen tot de best mogelijke oplossing voor u. Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in fraude en heeft ruime ervaring met het voeren van procedures waarin fraude en EVR-registraties een rol spelen. Mocht u verdacht worden van fraude, neem dan contact op met een van onze ervaren advocaten. Laat u door een van onze advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat uw zaak in goede banen wordt geleid. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en de best mogelijke oplossing te realiseren.

Deel deze publicatie op: