Strafrecht advocaat man op laptop

Over recht op veilgheid en Tim Farber

Tim Farber is advocaat en mede-oprichter van Farber Zwaanswijk Advocaten, initiatiefnemer van RechtopVeiligheid en docent aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij jarenlang als beveiliger werkzaam geweest.

Tijdens zijn studie werkte hij als beveiliger / horecaportier. Hij werkte meestal drie nachten per week, en het werk was perfect te combineren met zijn rechtenstudie. Afhankelijk van de horecagelegenheid waar hij werkte, was het natuurlijk niet alleen gezelligheid. Vaak moest worden opgetreden – waarbij het veelvuldig voorkwam dat een vriendelijk verzoek om mee te lopen of om weg te gaan, niet werd gevolgd. Dan kan je als beveiliger vaak niet anders dan fysiek ingrijpen. Maar de vraag die hij zichzelf steeds vaker ging stellen: wat zijn mijn rechten nu als beveiliger? Naarmate zijn studie vorderde, en daarmee vooral ook het bewustzijn van wat nu wel en niet is toegestaan, groeide de onzekerheid over hoe te handelen. Dit was met name ingegeven door het risico van het strafrecht: een veroordeling zou kunnen betekenen dat hij het beroep van advocaat niet meer mag uitoefenen. En daarnaast natuurlijk ook het risico voor het intrekken van de toestemming van bijzondere wetten. Een veroordeling betekent vaak het einde van de toestemming van bijzondere wetten. Vaak, omdat in veel gevallen juist wel tot goede afspraken kan worden gekomen met bijzondere wetten.

Omdat in de praktijk veelal dezelfde problemen spellen heeft RechtopVeiligheid een shortlist opgesteld met tips voor beveiligers wanneer zich incidenten voordoen. Klik hier voor deze tips. Verder heeft Tim Farber recent voor het vakblad Security Management een artikel geschreven waarin hij uitgebreid in gaat op diverse zaken waarbij beveiligers als verdachte zijn aangemerkt en waar nu exact op gelet moet worden wanneer zich een incident voordoet. Besproken worden de leerstukken van mishandeling, openlijk geweld, noodweer en gepast ingrijpen. Klik hier voor dit artikel.

Dergelijke zaken zijn een kernonderdeel van zijn praktijk en van zijn kantoor Farber Zwaanswijk Advocaten. Wanneer u nog op zoek bent naar een vast aanspreekpunt voor contact met justitie of bijzondere wetten, u een oriënterend gesprek wenst aan te gaan of u wenst bijvoorbeeld een voorlichtingsavond te organiseren voor uw personeel of collega’s, neem dan gerust contact op.