Strafrecht advocaat man op laptop

Recht op veiligheid

TIPS
LEES ARTIKEL

Beveiliging is een moeilijk vak. De diversiteit van het vak wordt door de meerderheid van de mensen niet onderkend. Een van de moeilijkste onderdelen is om telkens de juiste inschatting te maken over het moment en de wijze waarop er moet worden ingegrepen. Helaas ligt het risico van het strafrecht hierbij altijd op de loer.

Iets waarin wij u perfect kunnen bijstaan en met het oog hierop is RechtopVeiligheid ook opgericht.
Initiatiefnemer van RechtopVeiligheid is Tim Farber, klik hier voor meer informatie over dit initiatief en over Tim Farber.

Door zijn achtergrond als beveiliger en zijn netwerk in deze branche, wordt hij al jarenlang gevraagd om beveiligers bij te staan in zaken op het gebied van het strafrecht en bijzondere wetten. En dit doet hij met veel succes. Hij kan zowel grote beveiligingsbedrijven als individuele beveiligers tot zijn clientèle rekenen. Elke client voelt de meerwaarde van zijn bijstand door zijn juridische ervaring in dit soort zaken, maar met name ook in combinatie met de praktische ervaring die hij heeft als beveiliger.

Omdat in de praktijk veelal dezelfde problemen spelen heeft RechtopVeiligheid een shortlist opgesteld met praktische tips voor beveiligers wanneer zich incidenten voordoen. Klik hier voor deze tips. Verder heeft Tim Farber recent voor het vakblad Security Management een artikel geschreven waarin hij uitgebreid in gaat op diverse zaken waarbij beveiligers als verdachte zijn aangemerkt en waar nu exact op gelet moet worden wanneer zich een incident voordoet. Besproken worden de leerstukken van mishandeling, openlijk geweld, noodweer en uiteraard gepast ingrijpen. Klik hier voor dit artikel.

Wanneer u nog op zoek bent naar een vast aanspreekpunt voor contact met justitie of bijzondere wetten, u een oriënterend gesprek wenst aan te gaan of u wenst bijvoorbeeld een voorlichtingsavond te organiseren voor uw personeel of collega’s, neem dan gerust contact op. Dergelijke zaken zijn een kernonderdeel van de praktijk van Tim Farber en van zijn kantoor Farber Zwaanswijk Advocaten.