Autoriteit Financiële Markten

Logo fz advocaten wit

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten en de naleving van wettelijke regels. AFM is een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De AFM is verantwoordelijk voor het in praktijk brengen van specifieke toezicht, dus voor specifieke gevallen.

Taakomschrijving

De taakomschrijving van de AFM is vastgelegd in artikel 1:25 van de Wft. De AFM moet zorgen voor toezicht welke is gericht op overzichtelijke en transparante financiële marktprocessen, betrouwbare verhoudingen tussen marktpartijen en nauwkeurige behandeling van cliënten. Bovendien heeft de AFM de taak om het toezicht op financiële markten te vervullen en te beslissen over de toelating van financiële ondernemingen.

Rolverdeling ministers en de AFM

De bestuursleden van de AFM worden door de minister van financiën benoemd. Tevens wordt de begroting door de minister goedgekeurd en worden de heffingen vastgesteld. De minister van Financiën is responsabel voor het fungeren van het financiële bestuur. AFM geeft raad aan de betrokken ministeries bij het maken en bedenken van nieuwe wet- en regelgeving.

Nederlandsche Bank en de AFM

De Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM hebben een samenwerking, maar hebben ieder eigen taken. De AFM let voornamelijk op de handelingen van ondernemingen. DNB houdt toezicht of partijen op de financiële markten zich aan hun financiële verplichtingen kunnen houden.

Toetsingsgesprek

Toezichthouders van ondernemingen of personen die deel uit maken van het bepalen van het beleid moeten betrouwbaar zijn en moeten hiervoor geschikt zijn. De geschiktheid blijkt uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Voornoemde personen zullen hierover worden getoetst door de AFM en DNB. Voor de toetsing van de geschiktheid zal rekening worden gehouden met de functie die de persoon zal gaan vervullen en het soort, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming. Bovendien zal voor de toetsing van geschiktheid kennis genomen worden van informatie en antecedenten met betrekking tot deze geschiktheid. De AFM kan de betreffende persoon na de toetsing uitnodigen voor een toetsingsgesprek, ter completering van het verschafte dossier. Als het verschafte dossier voldoende informatie bevat om een beoordeling te geven, zal er geen gesprek plaatsvinden.

Hertoetsing

De verplichtingen om betrouwbaar en geschikt te zijn blijft voortduren zolang de functie wordt vervuld. Indien er getwijfeld wordt aan de geschiktheid en betrouwbaarheid, moet de onderneming of de persoon die het beleid bepaald dit melden bij de AFM of DNB. De twijfels kunnen voortkomen door het handelen of juist het nalaten van de betreffende persoon. Ook kunnen de twijfels voortkomen uit ontwikkelingen met betrekking tot de onderneming. Er wordt dan – indien er sprake is van een ‘redelijke aanleiding’ – overwogen of er een hertoetsing zal plaatsvinden.

Neem contact met ons op

Indien er een klacht is ingediend tegen u of uw onderneming, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Farber Zwaanswijk Advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van toezicht en compliance. Daarom is het van belang dat – als het mogelijk is – u vroegtijdig contact met ons opneemt. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.

Heeft u interesse, een eerste telefoontje kost niets. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.