Bureau Financieel Toezicht

Logo fz advocaten wit

Bureau Financieel Toezicht

Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt toezicht op het werk van vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het BFT heeft als doel het handhaven van de oprechtheid van het financiële stelsel. Het BFT valt onder de aansprakelijkheid van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Per vrije beroepsbeoefenaar verschilt het soort toezicht. De toezichthouders bezoeken vrije beroepsbeoefenaren, dit is afhankelijk van de soort werkzaamheden en de vastgestelde risico’s. De toezichthouders gaan op grond van de risico’s in gesprek met de professional en gaan intern onderzoek doen.

Indien na onderzoek blijkt dat een vrije beroepsbeoefenaar zich niet aan de regels houdt, kan het BFT hiervoor consequenties in werking zetten. Zo kan het BFT een boete of dwangsom opleggen of zelfs een klacht indienen bij een bevoegde tuchtrechter.

Neem contact met ons op

Is er een verdenking dat u zich niet aan de regels houdt? Heeft u een boete of dwangsom opgelegd gekregen of is er zelfs een klacht ingediend bij een tuchtrechter? Twijfel niet en neem (vrijblijvend) contact op met Farber Zwaanswijk Advocaten, gespecialiseerd en ervaren op het gebied van (het voorkomen van) dergelijke procedures.