De wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorism

Logo fz advocaten wit

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme (Wwft) heeft als doel het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering en het handhaven van de oprechtheid van het financiële stelsel. Indien het financiële stelsel wordt misbruikt voor doeleinden zoals witwassen en terrorismefinanciering, kan dat ervoor zorgen dat het vertrouwen in dat stelsel wordt geschaad.

Witwassen is het legaal maken van illegaal verkregen vermogen. Door het witwassen hiervan is niet langer zichtbaar dat het geld oorspronkelijk illegaal is.

Terrorismefinanciering is geld dat wordt gebruikt om terrorisme mogelijk te maken. Indien er vermogen wordt gebruikt voor terrorisme, worden daardoor terroristische handelingen mogelijk gemaakt.

De Wwft zorgt ervoor dat cliëntenonderzoek mogelijk is en bevat bepalingen daarover en over de identificatie en verificatie van cliënten. Bovendien bevat deze wet bepalingen over het melden van ongebruikelijke transacties. Hierdoor intensifieert de positie voor de opsporing en vervolging van dergelijke feiten alsmede de positie van instellingen die verplicht zijn meldingen te doen.

De belastingdienst houdt toezicht op (bemiddelaars bij) aankopers en verkopers van goederen, makelaars, bemiddelaars en taxateurs van onroerende zaken en op exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners. Toezicht op financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren doen andere toezichthouders.

Zodra er een ongebruikelijke transactie is gedaan of wordt voorgenomen, meldt een instelling dit nadat bekend is geworden dat dit ongebruikelijk is. Deze melding moet worden gedaan bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU). Als er geen melding wordt gemaakt, maar dit wel had gemoeten, kunnen hier consequenties aan verbonden zijn.

Instellingen moeten zelf een eventueel risico inschatten en moeten hun inzet hierop aanpassen. Deze risicogeoriënteerde benadering past binnen de eigen compliance regels, de responsabiliteit en de zorgplicht. De bepalingen binnen in de instellingen zijn op elkaar afgesteld. Deze nemen toe hoe hoger het risico is. Uiteindelijk maakt het niet uit op welke manier de instelling het doel bereikt, slechts wat bereikt moet worden is dwingend voorgeschreven.

Neem contact met ons op

Indien er een FIU-melding is ingediend tegen u of uw onderneming, of u een melding had moeten doen, maar u dit niet is gedaan, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.