Fiu

Logo fz advocaten wit

FIU

Bij de FIU-Nederland moeten meldingen worden gemaakt van ongebruikelijke transacties. De FIU-Nederland zal deze transacties analyseren en zal transacties en geldstromen die in verband gebracht kunnen worden met misdrijven, zoals witwassen of financiering van terrorisme, openbaar maken. Als de transacties als verdacht zijn aangemerkt door de FIU-Nederland worden deze transacties door toezichthouders van de Wwft ter beschikking gesteld aan handhavings- en opsporingsdiensten.

FIU-Nederland streeft zowel op nationaal als op internationaal niveau voor de bestrijding van misdrijven, met name witwassen en financiering van terrorisme. Dit zijn internationale problemen, die slechts effectief bestreden kunnen worden als dat internationaal gebeurd. Nederland zorgt hiervoor op basis van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft).

De doelstelling van FIU-Nederland, namelijk het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme, wordt gedeeld door de ketenpartners. Er is dan ook een samenwerking met de ketenpartners. De ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld, worden vervolgens onderzocht, de personen die hier verantwoordelijk voor zijn worden opgespoord en worden vervolgens vervolgd. Om effectief het doel te behalen is een goede samenwerking vereist.

Toezichthouders

Het Ministerie van Financiën heeft toezichthouders aangewezen op het naleven van de meldplicht. Hierbij wordt gecontroleerd of instellingen een deugdelijke administratieve organisatie hebben en er interne controles zijn. De organisatie moet beschikken over voldoende kennis dat ze in staat zijn om ongebruikelijke transacties te herkennen en te melden bij de FIU-Nederland. Toezichthouders moeten bovendien toezien dat er daadwerkelijk onderzoek doen naar transacties en hiervan melding maken indien deze ongebruikelijk zijn.

Toezichthouders van de Wwft zijn:

  • De Nederlandsche Bank (DNB): houdt toezicht op financiële instellingen, zoals banken en kredietinstellingen.
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM): houdt toezicht op bijvoorbeeld ondernemingen en financiële dienstverleners.
  • Bureau Financieel Toezicht (BFT): houdt toezicht op bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs.
  • Belastingdienst / Bureau Toezicht Wwft: houdt toezicht op tussenpersonen in zaken van grote waarde, zoals taxateurs en makelaars.
  • De deken van de orde in het arrondissement: houdt toezicht op advocaten.
  • De Kansspelautoriteit (KSA): houdt toezicht op casino’s.

Neem contact met ons op

Indien er een FIU-melding is ingediend tegen u of uw onderneming, of u een melding had moeten doen, maar u dit niet is gedaan, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.