Klachteninstituut financiële dienstverlening

Logo fz advocaten wit

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Kifid is een Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en helpt problemen op te lossen. Consumenten, kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers kunnen bij Kifid een klacht indienen over een financieel product of dienst.

Wat doet Kifid?

Kifid helpt problemen op te lossen met bemiddelen of door middel van een uitspraak van hun Geschillencommissie. Kifid wil tot een oplossing komen, zonder tussenkomst van een rechter.

Werkwijze Kifid

Kifid is een onafhankelijke en onpartijdige partij. Kifid zal eerst kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Indien dat het geval is, gaan ze bemiddelen tussen de klager en de financiële dienstverlener, waarbij ieder zijn verhaal mag doen. Als het bemiddelen niet het gewenste resultaat heeft, zal de Geschillencommissie uitspraak doen. De Geschillencommissie zal onderzoeken of de financiële dienstverlener zich aan zijn taak heeft gehouden.

Minister van Financiën

De minister van Financiën controleert de begroting van Kifid en dient deze goed te keuren. Bovendien moet de minister instemmen met de statuten en reglementen. Tot slot moet de minister akkoord geven voor de benoeming van bestuursleden en voorzitters en leden van de Geschillencomissie, ter waarborg voor de onafhankelijkheid.

Neem contact met ons op

Indien er een klacht is ingediend tegen u of uw onderneming, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.