Logo fz advocaten wit

Veelgestelde vragen over zelfonderzoek van bedrijven in strafzaken

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en AFM doen regelmatig onderzoek naar strafbare feiten, veelal fraudedelicten, gepleegd door bedrijven. Hierbij worden de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht genomen. Maar er is een alternatief. Het OM en de FIOD kunnen bedrijven ook zelfonderzoek laten doen.

Wat is zelfonderzoek?

Als uw bedrijf verdachte is in een strafzaak kunnen het Openbaar Ministerie, de FIOD en AFM daar onderzoek naar doen door bijvoorbeeld inlichtingen aan u te vragen, een controle te doen, een boekenonderzoek of derdenonderzoek. Ook kan een inval worden gedaan bij uw bedrijf waarbij bijvoorbeeld administratie in beslag kan worden nemen. Bedrijven moeten tot op zekere hoogte inlichtingen verstrekken en hun administratie ter beschikking stellen een de belastingdienst en/of FIOD. Bedrijven hebben immers een administratie- en bewaarplicht. Dit kan voorkomen indien een verdenking voor bijvoorbeeld belastingfraude of witwassen is ontstaan. Een alternatief is echter dat het Openbaar Ministerie of de FIOD bedrijven de gelegenheid geeft om zelf onderzoek te doen, het zogeheten zelfonderzoek. Het OM informeert dan de onderneming dat sprake is van een verdenking en geeft aan waar verantwoording over moet worden afgelegd. Bedrijven krijgen dan de gelegenheid om zelf inzicht te geven in cijfers, gegevens en deze te duiden in een rapport, eventueel onderbouwd met bewijsstukken en de administratie.

Wie voert het zelfonderzoek uit?

Het zelfonderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke specialisten welke door het bedrijf zelf worden ingehuurd. Daarbij kunt u denken aan advocaten en accountants.

Waarom mogen verdachte bedrijven zelf specialisten inhuren die het onderzoek verrichten?

Redenen hiervoor zijn onder meer werkdrukverlaging bij de FIOD en het OM en een snellere afwikkeling van strafzaken. Voorwaarde is dus wel dat het zelfonderzoek wordt verricht door onafhankelijke specialisten, zoals advocaten en accountants. Zij hebben een beschermd beroep. Zij zijn in dat kader ook gebonden aan gedragsregels van de beroepsgroep, hetgeen een waarborg vormt voor voldoende onafhankelijk en objectief onderzoek. Bovendien worden de resultaten uit het zelfonderzoek gecontroleerd en geverifieerd door de FIOD en het OM. Al met al zijn dit voldoende waarborgen die zelfonderzoek mogelijk maken.

Wat zijn de voordelen van het laten uitvoeren van een zelfonderzoek?

Zoals reeds aangegeven is een voordeel van zelfonderzoek de werkdrukverlaging van de FIOD en het OM. Bovendien zijn geen vergaande strafrechtelijke bevoegdheden en dwangmiddelen vereist. Denk hierbij aan het voorkomen van een FIOD-inval. Zo een inval is vaak ingrijpend voor uw bedrijf en voor de klanten. Ook krijgen de media vaak snel lucht van zo een inval, hetgeen tot reputatieschade kan leiden.

Ook kan u voorkomen dat u als bestuurder of feitelijk leidinggever van het bedrijf wordt aangehouden voor verhoor.

Nog een voordeel is dat u zich gewoon kan richten op de dagelijkse bedrijfsvoering, terwijl specialisten met uw strafzaak bezig zijn.

Hoe zijn de resultaten uit het zelfonderzoek van invloed op mijn strafzaak?

De resultaten van het zelfonderzoek worden gecontroleerd en geverifieerd door de FIOD en het OM. In het geval de verdenking naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is vervallen, kan uw strafzaak worden beëindigd of geseponeerd. Indien er wel strafbare feiten worden geconstateerd getuigt zelfonderzoek van een meewerkende houding. Dit kan dan onder meer leiden tot een schikking met het Openbaar Ministerie. Voor het bewerkstelligen van een schikking met het OM kunnen gespecialiseerde advocaten u helpen en namens u het woord voeren. Als het wel tot een procedure bij de strafrechter komt dan kan de meewerkende houding, door het hebben laten verrichten van zelfonderzoek, leiden tot strafvermindering bij het vonnis van de strafrechter.

Wat kan Farber Zwaanswijk Advocaten voor mijn bedrijf betekenen?

Onze advocaten kunnen u begeleiden gedurende het hele proces. Wij zijn ervaren op het gebied van toezicht en compliance, strafrecht, FIOD-zaken en fraude en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Daarom is het van belang dat – als het mogelijk is – u vroegtijdig contact met ons opneemt. Laat u direct door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat en/of fiscalist adviseren over de mogelijkheden voor een zelfonderzoek, omdat dit veel voordelen heeft. Een advocaat kan dan in contact treden met het OM en de FIOD voor overleg over de mogelijkheden hiertoe. Ons team van fiscalisten en strafrechtadvocaten staat klaar om u bij te staan in het geval uw onderneming aan een onderzoek is onderworpen van de belastingdienst en/of FIOD. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en de best mogelijke oplossing te realiseren.