Wet op het financieel toezicht

Logo fz advocaten wit

Wet op het financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt de manier van toezicht op zo goed als de gehele financiële sector in Nederland. In de Wft staat aan welke eisen moet worden voldaan en hoe toezicht wordt georganiseerd.

Financiële markten blijven veranderen, om die reden moet de wetgeving ook continu aangepast worden. De Wft heeft een jaarlijkse wijzigingscyclus en blijft daardoor actueel.

Uitvoeren toezicht

In de Wft staat aan welke eisen voldaan moet worden en hoe het toezicht is georganiseerd. Er wordt namelijk op het hele financiële systeem en op financiële instellingen toezicht gehouden. Het toezicht wordt uitgevoerd door de AFM en De Nederlandsche Bank. Financieel toezicht moet zorgen voor constantheid van het financiële systeem, moet ervoor zorgen dat financiële markten effectief werken en het moet de consumenten beschermen.

Waarom financieel toezicht?

Toezicht is in het leven geroepen, omdat eventuele problemen bij een financiële instellingen ook problemen bij andere instellingen kunnen veroorzaken. Bepaalde aspecten van de financiële markt vallen ook samen met elkaar.

DNB en de AFM

De Nederlandsche Bank (DNB) en de autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht met betrekking tot de financiële markt. DNB houdt toezicht of partijen op de financiële markten zich aan hun financiële verplichtingen kunnen houden en waarborgt de constandheid. De AFM let voornamelijk op de handelingen van ondernemingen. Hoe financiële instellingen met klanten omgaan en hoe partijen op de financiële markten met elkaar omgaan.

Neem contact met ons op

Indien er een FIU-melding is ingediend tegen u of uw onderneming, of u een melding had moeten doen, maar u dit niet is gedaan, is het van belang dat u deskundig wordt bijgestaan en geadviseerd. Neem contact met ons op en laat u door een van onze compliance-advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.