Wet toezicht accountantsorganisaties

Logo fz advocaten wit

Wet toezicht accountantsorganisaties

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is een controle en toezicht voor accountants. De Wta is in het leven geroepen om een goede beroepsuitoefening te waarborgen.

Accountants hebben wettelijk een monopolie om onafhankelijke accountantscontroles te realiseren. Sommige bedrijven en instellingen zijn zelfs verplicht een accountant hun jaarrekeningen te checken. De kwaliteit van deze controle is goed indien de accountant het beroep juist uitoefent. Kenmerken van een goede beroepsuitoefening zijn professionaliteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, onafhankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Om een goede beroepsuitoefening te waarborgen is de Wta in het leven geroepen. De AFM is toezichthouder van de gehele financiële sector en houdt toezicht op accountants op basis van de Wta.

Door middel van de Wta kunnen externe accountants accountantsorganisaties controleren op kwaliteit. Hierbij kijken ze of de accountantsorganisaties voldoen aan de kwaliteitseisen, deze zijn opgenomen in de Wta. In het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) worden de kwaliteitseisen nader gedetailleerd.

De volgorde van toezichtonderzoeken worden bepaald door middel van informatie die AFM van en over uw organisatie. Als de AFM vanuit de firma ernstige aanleidingen krijgt, kan er een incidentenonderzoek of een inval worden gedaan. Bovendien kunnen er themaonderzoeken worden gedaan door de AFM.

Naast de Wta en Bta moeten accountant(sorganisaties) zich onder andere ook houden aan de Wet op het accountantsberoep (Wab) en de verordeningen en nadere bepalingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Neem contact met ons op

Is er een verdenking van het AFM dat u zich niet aan de regels houdt of u niet geschikt bent? Is er zelfs een klacht ingediend bij een tuchtrechter? Twijfel niet en neem (vrijblijvend) contact op met Farber Zwaanswijk Advocaten, gespecialiseerd en ervaren op het gebied van (het voorkomen van) dergelijke procedures.