Logo fz advocaten wit

Kantoorregistratie rechtsgebieden

Kantoorregistratie

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. Mr. T. Farber staat geregistreerd op Belastingrecht, Strafrecht en Slachtofferrecht;
  2. Mr. C.P. Zwaanswijk staat geregistreerd op Arbeidsrecht, Strafrecht, Slachtofferrecht en Letselschaderecht;
  3. Mr. A.H.H. Conradi-Vermeulen staat geregistreerd op Arbeidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Cassatie en Strafrecht;
  4. Mr. J.N. Hoek staat geregistreerd op Algemene praktijk, Bestuursrecht en Strafrecht;
  5. Mr. J.M. Bekooij staat geregistreerd op Personen- en familierecht en Strafrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, tien opleidingspunten te behalen, op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Law firm registration
The advocates listed below have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal areas:

  1. Mr. T. Farber is registered for tax law, criminal law and victim law;
  2. Mr. C.P. Zwaanswijk is registered for labour law, criminal law, victim law and personal injury law;
  3. Mr. A.H.H. Conradi-Vermeulen is registered for labour law, civil law, cassation and criminal law;
  4. Mr. J.N. Hoek is registered for general practice, administrative law and criminal law;
  5. Mr. J.M. Bekooij is registered for personal-and familyright and criminal law.

Based on this registration, they are required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.