Logo fz advocaten wit

Beslissing proceskosten

De rechter gebruikt in de voegingsprocedure het proceskostensysteem van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering om een begroting van de kosten te maken. Zowel de verdachte als de benadeelde kunnen in de proceskosten worden veroordeeld.

Dit systeem is hetzelfde systeem als dat de civiele rechter gebruikt. Dit betekent dat er met een puntensysteem wordt gewerkt voor vergoedingen van proceskosten. Dit geldt niet voor uw andere schade!

verdachte of benadeelde

Zowel de verdachte als de benadeelde kunnen in de proceskosten veroordeeld worden. De verdachte zal in deze kosten veroordeeld worden indien de vordering wordt toegewezen. De benadeelde partij wordt daarentegen in de proceskosten veroordeeld indien de vordering (voor een groot deel) wordt afgewezen en/of niet-ontvankelijk wordt verklaard. In beginsel hoeft de benadeelde geen of maar een klein deel van de kosten te betalen, omdat de advocaat vaak maar een kort mondeling verweer geeft ten aanzien van de vordering tijdens de zitting.

Tot de proceskosten van de benadeelde partij kunnen de kosten voor het bijwonen van de zitting gerekend worden. Hierbij kan men denken aan de reis-, verblijfs- en verletkosten. Dit is het geval wanneer er geen gemachtigde optreedt. Wanneer u een advocaat van ons kantoor inschakelt, is dat voor u gratis en daarmee zijn dit geen kosten die u hoeft te verhalen.