Logo fz advocaten wit

Huidige voegingsformulier en het nieuwere schadeopgaveformulier

De vordering kan door middel van een voegingsformulier worden ingediend, waarbij wij u kunnen helpen met het invullen. Het is ook mogelijk om de vordering in te dienen via een schadeopgaveformulier. Het schadeopgaveformulier bestaat uit deel A, B en een bijlage. In deel A staan de persoonsgegevens van het slachtoffer en in deel B de schade(posten). Hiervoor is gekozen met het oog op de privacy van het slachtoffer of de nabestaande. Deel B zal aan het strafdossier worden toegevoegd en deel A blijft dan achter bij de administratie van het slachtofferloket. De bijlage is een aanvraag voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op deze manier kan het slachtoffer ook direct en eenvoudig een aanvraag doen bij het Schadefonds