Logo fz advocaten wit

Wacht u op betaling? Schadevergoedingsmaatregel en voorschotregeling

Een schadevergoedingsmaatregel is een vorm van een strafrechtelijke maatregel. De veroordeelde moet dan een schadevergoeding aan de staat betalen ten bate van de benadeelde.

Het komt vaak voor dat een advocaat de rechtbank verzoekt om, naast de vordering van de benadeelde, een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dit wordt in beginsel ook altijd toegekend door de rechter.

Schadevergoeding

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int bij toewijzing van de schadevergoedingsmaatregel de schadevergoeding. De benadeelde hoeft zelf dus geen actie te ondernemen. De benadeelde ontvangt een brief van het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen nadat het vonnis onherroepelijk is geworden (hoger beroep of cassatie is dan niet meer mogelijk voor de verdachte).

Nu kunt u zich voorstellen dat de veroordeelde de schadevergoeding niet wil betalen. Om dit te voorkomen heeft de rechter een vervangende hechtenis verbonden aan de schadevergoedingsmaatregel. Indien de veroordeelde niet betaalt, kan de vervangende hechtenis ten uitvoer worden gelegd. Dit betekent echter niet dat de veroordeelde de schadevergoeding niet meer hoeft te betalen. De plicht tot het betalen van de schadevergoeding blijft gewoon bestaan.

Voorschotregeling


Indien de schadevergoedingsmaatregel is toegewezen, geldt ook de voorschotregeling. Dit houdt in dat slachtoffers van misdrijven een voorschot op de schadevergoeding kunnen krijgen. In de volgende drie gevallen kan een slachtoffer (gedeeltelijk) een voorschot krijgen van een schadevergoeding:

-Als u slachtoffer of nabestaande van het slachtoffer bent in geval van een gewelds- of zedenmisdrijf, dan is het mogelijk om het hele bedrag van uw schadevergoeding te ontvangen als voorschot. U hoeft dan niet te wachten op betaling door de dader.
-Het kan ook zo zijn dat u slachtoffer bent van een ander soort misdrijf. In dat geval kunt u tot 5.000 euro schadevergoeding ontvangen als voorschot.
-Indien u als slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding voor uw bedrijf, dan kan dit alleen als voorschot wanneer u een eenmanszaak bezit.