Logo fz advocaten wit

Uitspraak rechter

De einduitspraak in de strafzaak dient op hetzelfde moment te worden uitgesproken als de civiele uitspraak. Dit geldt echter niet als de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk is verklaard. De rechter kan de volgende uitspraken doen ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij:

  • toe- of afwijzen
  • gedeeltelijk ontvankelijk verklaren, voor het overige toe- of afwijzen
  • gedeeltelijk ontvankelijk verklaren, een deel toewijzen en een deel afwijzen
  • in zijn geheel niet-ontvankelijk verklaren

afgewezen of niet-ontvankelijk

Het is van groot belang of een vordering wordt afgewezen of niet-ontvankelijk wordt verklaard. Indien een vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard, is er nog geen inhoudelijk oordeel over de vordering geveld. Dit betekent dan ook dat (het deel van) de vordering dat niet-ontvankelijk is verklaard nog bij de civiele rechter aangebracht kan worden. Als een vordering wordt afgewezen is er wel al een inhoudelijk oordeel over de vordering geveld en kan de vordering niet nogmaals bij de civiele rechter worden aangebracht.

Voordat de rechter op een van de bovengenoemde uitspraken komt, neemt hij eerst een beslissing over de ontvankelijkheid van de benadeelde partij, de gegrondheid van de vordering en de verwijzing van de proceskosten die zijn gemaakt.