fz diefstal

Diefstal

Wordt u verdacht van een vermogensdelict?

Vermogensdelicten zijn misdrijven gericht tegen iemands eigendom of bezit. Over het algemeen worden deze strafbare feiten minder zwaar aangerekend dan geweldsdelicten, maar ook bij vermogensdelicten kunnen hoge celstraffen worden opgelegd. Het is daarom van belang, indien u wordt verdacht van een vermogensdelict, dat u zich laat adviseren door een van onze advocaten. Vermogensdelicten kunnen worden onderverdeeld in diefstal, fraude, oplichting en witwassen. Ook fraude, oplichting, heling en verduistering, worden hierbij nader toegelicht.

Wordt u verdacht van diefstal?

Er zijn twee categorieën diefstal: Eenvoudige- en gekwalificeerde diefstal.
Voorbeelden van veel voorkomende eenvoudige diefstaldelicten zijn:

 • Fietsendiefstal
 • Koperdiefstal
 • Winkeldiefstal
 • Zakkenrollerij

Enkele voorbeelden van gekwalificeerde diefstallen zijn:

 • Diefstal met geweldpleging
 • Diefstal door een werknemer
 • Gewapende overval
 • Diefstal van een niet vatbare stof zoals bankgegevens (skimmen) of elektriciteit.
 • Inbraak

Gekwalificeerde diefstallen worden zwaarder gestraft dan eenvoudige diefstallen. Dit hangt af van de samenhang van feiten en gedragingen die zich tijdens het strafbare feit hebben voortgedaan.

Wordt u verdacht van fraude?

Het verschil tussen diefstal en fraude is dat er bij diefstal iets wat niet aan u toebehoort, wel door u aan uzelf wordt toegeëigend, en bij fraude is het zo dat zaken op papier of digitaal anders worden voorgedaan dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bijvoorbeeld het vervalsen van gegevens. Het is een vorm van bedrog.

Veel voorkomende manieren van fraude zijn:

Wordt u verdacht van oplichting?

Een andere vorm van bedrog is oplichting. Oplichting is een wat bredere vorm van bedrog, dan ten opzichte van fraude. Oplichting kan op allerlei wijzen gebeuren.

Enkele vormen van oplichting zijn:

 • Chantage
 • Facturen sturen voor diensten en/of goederen die helemaal niet uitgevoerd en/of geleverd zijn
 • Iemand voor niets een aanbetaling laten doen

Fraude en oplichting zijn beiden misdrijven. De rechter kan u, indien u wordt veroordeeld voor deze feiten, bestraffen door middel van een hoge boete of door het opleggen van een werkstraf of een gevangenisstraf. Het is daarom altijd raadzaam om te worden bijgestaan door een van de ervaren advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten kunnen u bijstaan in een strafrechtelijke procedure of het voorkomen daarvan.

Wordt u verdacht van verduistering of heling?

Verduistering en heling zijn ook vermogensdelicten. Deze twee strafbare feiten vallen niet onder de categorie diefstal, maar zijn wel vermogensdelicten. Het kenmerkende verschil tussen diefstal en verduistering/heling is dat je het goed niet zelf gestolen hebt.

Bij verduistering gaat het om het niet teruggeven van een goed, welke je rechtmatig onder je hebt verkregen. Een voorbeeld hiervan is het lenen van een laptop, maar het ten onrechte nooit meer teruggeven.

Heling is het delict dat plaatsvindt als gevolg op een strafbaar feit. Dit gaat om het kopen van goederen, waarvan je weet, of waarvan je redelijkerwijs kan vermoeden, dat die goederen gestolen zijn. Bijvoorbeeld het kopen van een fiets voor EUR 10, op straat achter het station.

Bent u aangehouden wegens een verdenking van diefstal, heling en/of verduistering?

In het geval u op, of buiten, heterdaad bent aangehouden wegens een verdenking van een van deze strafbare feiten kunt u worden meegenomen naar het politiebureau. Hier zal de politie u gaan verhoren. Vaak wordt door politie geadviseerd om af te zien van een advocaat om zo spoedig mogelijk te beginnen met het verhoor. Dit komt in de praktijk vaak doordat u als onervaren verdachte mogelijk belastend over uzelf kunt gaan verklaren, wat uiteraard nadelige gevolgen voor u zal hebben.

Wij als Farber Zwaanswijk Advocaten zijn van mening dat iedere verdachte recht heeft op goed juridisch advies. Wij adviseren u dan ook daarom om vooraf aan het verhoor altijd uitdrukkelijk te verzoeken dat u een advocaat wilt spreken. De advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten staan op zowel de volwassen- als jeugdpiketlijst en kunnen u daarom tijdens de piketfase vaak kosteloos bijstaan voor / tijdens / na het verhoor op het politiebureau. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en kunnen u bij vermogensdelicten uitstekend bijstaan.

Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.