Logo fz advocaten wit

Geweldsdelict

Wordt u verdacht van een gewelds– of levensdelict?

Gewelds- en levensdelicten zijn delicten die zwaar kunnen worden bestraft. Dit zijn delicten waarbij geweld is gebruikt tegen personen of goederen, of waarbij gedreigd is met geweld. Het zijn ernstige feiten, waarbij ook ernstige gevolgen voor een verdachte kunnen bestaan.

Een veroordeling van een strafbaar feit wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit strafblad blijft u uw hele leven lang achtervolgen en kan problemen opleveren bij een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Geweldsdelicten zijn gedragingen die zich uiten in geweld, maar ook bedreiging valt hieronder. Deze gedragingen kunnen gericht zijn tegen mensen of dieren, maar ook tegen zaken in de vorm van vernieling. Een geweldsdelict is een breed begrip, maar zijn allen misdrijven.

Hieronder een aantal voorbeelden die onder het begrip geweldsdelicten vallen:

 • Aanzetten tot zelfmoord
 • Bedreiging
 • Dierenmishandeling
 • Dood door schuld
 • Doodslag
 • Euthanasie door onbevoegde
 • Gewapende overval
 • Huiselijk geweld
 • Mishandeling
 • Zware Mishandeling
 • Mishandeling met de dood tot gevolg
 • Moord
 • Openlijke geweldpleging
 • Stalking / belaging
 • Vernieling

Wordt u verdacht van een strafbaar feit?

Indien u wordt verdacht van een misdrijf, is het mogelijk dat u wordt opgeroepen voor een OM-zitting of dat u moet voorkomen voor de rechter of indien u minderjarig bent, voor de kinderrechter. Dit gebeurt echter niet altijd. De officier van justitie kan besluiten uw zaak te seponeren, in het geval de zaak te weinig prioriteit heeft en/of er te weinig bewijs is om de zaak voor de rechter te laten verschijnen.

Heeft u een transactie of strafbeschikking ontvangen?

Een strafzaak kan worden afgedaan middels een transactie of strafbeschikking. Dit houdt in dat er een voorstel wordt gedaan in de vorm van een geldboete of een straf. Indien u hiermee akkoord gaat is de zaak afgedaan en hoeft u niet voor de rechter te verschijnen. Echter, het is niet altijd verstandig om met een transactie en/of strafbeschikking akkoord te gaan. Daarom raden wij u aan om u altijd te laten adviseren door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en kunnen u bij geweldsdelicten en uiteraard ook bij andere soorten misdrijven uitstekend bijstaan.

Wij zijn ervaren op het gebied van strafrecht en zijn vastberaden om uw zaak in goede banen leiden. Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze advocaten.