Logo fz advocaten wit

Compliance

Compliance is het door belastingplichtige zoveel mogelijk uit eigen beweging nakomen van regelgeving. Daarbij ook het voorkomen van fraude, witwassen, terrorismefinanciering en valsheid in geschrifte. Het gaat hierbij zowel om particulieren als ondernemingen.

De bedoeling van compliance is dat er een aanpak gehanteerd wordt die voortvloeit uit vertrouwen. Het wordt bereidwillige burgers en ondernemingen makkelijker gemaakt om aan de verplichtingen te voldoen en kwaadwillende kunnen gecorrigeerd worden. De behandeling zou blijkens de belastingdienst zijn afgestemd op het gedrag dat zij te zien krijgen.

De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan ondernemingen. Derhalve is compliant zijn aan deze regeling voor ondernemingen van groot belang.

Bij het naleven van wet- en regelgeving kan worden gedacht aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering, maar ook bij het voorkomen valsheid in geschrifte.

Het niet naleven van wet- en regelgeving kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, dan wel vervolging, met mogelijke grote gevolgen voor een onderneming. Te denken valt hierbij aan:

  • een veroordeling door de rechter;
  • hoge proceskosten;
  • reputatieschade.

Door ruime ervaring in het financieel, commuun en economisch strafrecht weten wij bij Farber Zwaanswijk Advocaten B.V. wat de mogelijke modus operandi kan zijn van personen die tijdens hun dienstbetrekking strafbare feiten plegen. Daarnaast kunnen wij de voor uw onderneming relevante wet- en regelgeving in kaart brengen, alsmede uw interne werkprocessen en verbetering ter voorkoming van eventuele strafbare gedragingen binnen uw onderneming.

Heeft u interesse, een eerste telefoontje kost niets. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.