Logo fz advocaten wit

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Als het Openbaar Ministerie van mening is dat u financieel voordeel heeft behaald uit het plegen van een strafbaar feit, kan de officier van justitie bij de rechtbank een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel indienen.

Vordering

Als het OM meent dat u financieel voordeel heeft behaald kan er door de officier een vordering worden ingediend bij de rechtbank. Hierbij moet het OM aantonen dat u wederrechtelijk voordeel heeft gehad door middel van een strafbaar feit. Dit is mogelijk als;

• U bent veroordeeld voor een strafbaar feit
• Het aannemelijk is dat u een strafbaar feit heeft gepleegd
• U voordeel heeft gehad bij een strafbaar feit, gepleegd door een ander

Vorderingen die vrij eenvoudig zijn worden over het algemeen gelijktijdig met de strafzaak behandeld. Als de vordering complex is en er meer onderzoek zal moeten worden verricht, wordt de vordering over het algemeen tijdens een aparte zitting behandeld.

Er zal altijd een aparte beslissing volgen, ongeacht of de vordering tijdens de strafzaak wordt behandeld of tijdens een aparte zitting.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak op de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, kan u binnen twee weken na de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan. U gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Neem contact met ons op

Indien u een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel heeft ontvangen of u hoger beroep wenst tegen een uitspraak hierover in eerste aanleg, is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Het is in dergelijke zaken van groot belang dat u wordt geadviseerd door één van onze ervaren en gespecialiseerde advocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Neem contact met ons op en laat u door een van onze advocaten adviseren en bijstaan in uw procedure, zodat wij uw zaak in goede banen kunnen leiden. Onze advocaten zijn er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zetten wij altijd centraal. Ons doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen.