Logo fz advocaten wit

Ontucht

U wordt verdacht van een vorm van ontucht?

Stelt u eens voor: een gezellige zaterdagnacht die eindigt met een kater. Diezelfde week hoort u dat aangifte is gedaan wegens ontucht en dat u als verdachte wordt aangemerkt. De persoon die aangifte heeft gedaan, blijkt toch iets jonger dan gedacht. Het gaat hier om een ingrijpende situatie, waardoor het niet verstandig is om, zonder een strafrechtadvocaat de procedure aan te gaan. Dit kan voor u als verdachte ernstige gevolgen hebben.

Soorten ontucht

Er bestaan verschillende vormen van strafbare ontuchtige handelingen:

Wanneer is sprake van een strafbare ontuchtige handeling?

Uit de rechtspraak en literatuur blijkt dat in ieder geval gekeken wordt naar de volgende punten om te bepalen of sprake is van een strafbare ontuchtige handeling:

  • de verhouding tussen de betrokkenen;
  • de betrokken lichaamsdelen;
  • de wijze waarop deze aanraking plaatsvindt;
  • de intentie van de verdachte;
  • de omstandigheden waaronder deze handeling plaatsvond;
  • de aard van de handeling.

Hierbij valt op te merken dat een ontuchtige handeling niet persé een lichamelijke aanraking vereist. Echter, moet in dit geval wel sprake zijn van een relevante interactie tussen aangeefster/aangever en verdachte.

Bij het seksueel binnendringen wordt gedoeld op genitaal, oraal of anaal binnendringen, waarbij wordt opgemerkt dat het binnendringen door bijvoorbeeld het mannelijk geslachtsorgaan niet noodzakelijk is. Hierbij gaat het dus om elke soort van binnendringen bij het lichaam indien de handeling een seksuele strekking heeft.

Een voorbeeld met betrekking tot de intentie van de verdachte en de omstandigheden waaronder de handeling plaatsvond:

De verdachte zou in een café, geknepen hebben in een borst van aangeefster. De verdachte gaf aan dat geen sprake was van een seksuele bedoeling en dat hij een klap in zijn kruis kreeg en dat verdachte daarop om zich heen greep. De rechtbank oordeelde dat, gelet op de omstandigheden, niet kon worden vastgesteld dat het gedrag van verdachte een seksueel karakter had. Klik hier voor de uitspraak.

Ontucht of verkrachting?

Ontucht kan mede bestaan uit een verkrachting. Echter, hoeft verkrachting niet altijd ontucht te zijn. Bij ontucht is sprake van een seksuele handeling in strijd met de sociaal-ethische norm en bij verkrachting gaat het om het penetreren van een lichaamsholte van een persoon tegen diens wil in. Wanneer een volwassene verdachte een minderjarige verkracht, pleegt de verdachte dus ontucht door middel van verkrachting. Vindt de verkrachting plaatst met een meerderjarige, dan is slechts sprake van verkrachting.

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor ontucht of verkrachting, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een ervaren strafrechtadvocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten. Zowel in het geval als u al bent gedagvaard om voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen of wanneer u zich nog bij politie moet melden om als verdachte te worden gehoord. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van ontucht en verkrachting.

Neem contact met ons op en laat u adviseren door één van onze strafrechtadvocaten.