Logo fz advocaten wit

Aanwezig zijn bij ontucht met minderjarigen ex. art. 248c Sr

U wordt verdacht van het aanwezig zijn bij ontucht met minderjarigen?

Deze vorm van ontucht, gaat over het opzettelijk aanwezig zijn bij het plegen van ontuchtige handelingen door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent/redelijkerwijs moet vermoeden of bij het vertonen van dergelijke afbeeldingen in een daarvoor bestemde gelegenheid. Beter bekend als het aanwezig zijn bij ontucht met minderjarigen. Om te bepalen of sprake is van ontuchtige handelingen heeft de wetgever besloten dat gekeken moet worden naar de handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-etische norm.

In het geval u wordt verdacht van het aanwezig zijn bij ontucht met minderjarigen, is het niet verstandig om zonder een strafrechtadvocaat, zelf het verweer te voeren. Dit kan voor u als verdachte ernstige gevolgen hebben.

Wetgeving:

Deze vorm is geregeld in artikel 248c Wetboek van Strafrecht. Zoals uit de wettekst kan worden opgemaakt, kan de persoon die zich schuldig maakt aan het aanwezig zijn bij seksshows met minderjarigen, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Dit kan ex. art. 23 lid 3 en 4 Wetboek van Strafrecht oplopen in een bedrag van € 16.750,-  tot en met € 20.000,- .

Artikel 248c Sr:

Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 23 lid 3 Sr:

De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.

Artikel 23 lid 4 Sr:

Er zijn zes categorieën:

  • de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2016: € 410.] ;
  • de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2016: € 4.100.] ;
  • de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2016: € 8.200.] ;
  • de vierde categorie, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2016: € 20.500.] ;
  • de vijfde categorie, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 82.000.] ;
  • de zesde categorie, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 820.000.] .

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor aanwezig zijn bij ontucht met minderjarigen, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard om voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een ervaren strafrechtadvocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van ontucht en verkrachting.

Laat u daarom adviseren door een strafrechtadvocaat door contact op te nemen.