Logo fz advocaten wit

Grooming ex. art. 248e Sr

U wordt verdacht van grooming?

Deze vorm van ontucht, grooming, gaat over het benaderen van en contact leggen met kinderen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt, door een volwassene.  Het doel hiervan is uiteindelijk ontuchtige handelingen te plegen.

Om te bepalen of sprake is van ontuchtige handelingen heeft de wetgever besloten dat gekeken moet worden naar de handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-etische norm.

In het geval u wordt verdacht van grooming, is het niet verstandig om zonder een strafrechtadvocaat, zelf het verweer te voeren. Dit kan voor u als verdachte ernstige gevolgen hebben.

Wetgeving:

Deze vorm is geregeld in artikel 248e Wetboek van Strafrecht. Zoals uit de wettekst kan worden opgemaakt, kan de persoon die zich schuldig maakt aan Grooming gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Dit kan ex. art. 23 lid 3 en 4 Wetboek van Strafrecht oplopen in een bedrag van € 16.750,-  tot en met € 20.000,- .

Artikel 248e Sr:

Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 23 lid 3 Sr:

De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald.

Artikel 23 lid 4 Sr:

Er zijn zes categorieën:

  • de eerste categorie, € 335 [Red: Per 1 januari 2016: € 410.] ;
  • de tweede categorie, € 3 350 [Red: Per 1 januari 2016: € 4.100.] ;
  • de derde categorie, € 6 700 [Red: Per 1 januari 2016: € 8.200.] ;
  • de vierde categorie, € 16 750 [Red: Per 1 januari 2016: € 20.500.] ;
  • de vijfde categorie, € 67 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 82.000.] ;
  • de zesde categorie, € 670 000 [Red: Per 1 januari 2016: € 820.000.] .

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor grooming, zowel in het geval u reeds bent gedagvaard om voor de Meervoudige Strafkamer te verschijnen, of wanneer u zich nog bij Politie moet melden om als verdachte te worden gehoord, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een ervaren strafrechtadvocaat van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van commuun strafrecht en hebben ruime ervaring op het gebied van ontucht en verkrachting.

Laat u daarom adviseren door een strafrechtadvocaat door contact op te nemen.